Fără categorie

Punct de vedere

Operatorul de Salubritate Girexim Universal SA  isi desfasoara activitatea in conformitate cu obligatiile si drepturile ce-i revin din Contractul de Delegare a …