www.huhurez.com/

90% din pensiile militare au cuantumul sub nivelul Anexei 2 a preconizatei ordonante Ciucă?

Asa se spune în materialul următor!

 Am primit e-mail o analiză interesantă a proiectului de ordonanță inițiat de MApN, aflat spre avizare la instituțiile din domeniul apărării.
Analiza este foarte apropiată de cele discutate pe acest blog, dar prezentată  într-o altă logică, accesibilă și celor fără studii juridice.
Studiul pare a fi elaborat în alt mediu profesional  decât cel al MApN.
Vă las plăcerea de a studia documentul!
Celor care se încumetă le adresez invitatia
 să identifice câteva mici inadvertente față de conținutul draftului proiectului pe care îl găsiți AICI.
Una v-o spun eu, acum.
Recalcularea din anul 2022 ar cuprinde și creșterile de solde de funcție din perioada 2018-2019 prevăzute pentru militari în art. 38 din L 153/2017 cu modificările ulterioare , nu numai cele de după 2019.

„După o analiza meticuloasă și în urma consultării cu alți colegi, am ajuns la concluzia că daca  proiectul de OUG inițiat de M.Ap.N. atașat va fi adoptat în forma expusă, cei care au contribuit la redactarea textului, precum și Gl. (rez) Ciucă, merită cu adevărat niște statui! 
La acest moment, din vehiculatele proiecte de acte normative care vizează pensiile militare, proiectul de OUG inițiat de M.Ap.N., este de departe cel mai reușit! Este de admirat ingeniozitatea celor care l-au redactat și care au găsit o formulă echilibrată prin care, pe de o parte se majorează imediat pensiile mici ale militarilor, iar pe de altă parte proiectul blochează în mod inteligent efectele celebrelor ordonanțe care au făcut un haos din sistemul pensiilor militare de stat!
Pentru a fi perceput în mod corect proiectul, trebuie înțeles faptul că acesta cuprinde 3 faze,după  cum urmează:

Faza I. Toate pensiile în plată cu un cuantum brut mai mic decât cuantumurile de referință din anexa (peste 90% din pensii sunt în această situație), vor fi achitate în cuantumurile brute prevăzute în anexă. De când? Imediat după adoptarea ordonanței de urgență! Până când? Până la data de 01.01.2022 (dată de la care începe Faza a II-a, respectiv recalcularea). Un exemplu: unui locotenent-colonel (are cuponul prezentat de colegul M. N.) pensionat prin anii 2000 și care în luna decembrie 2019 a avut o pensie brută în plată de 2895 lei, îi va fi achitată începând cu luna adoptării ordonanței, o pensie brută de 5803 lei. În acest mod, pensia locotenent-colonelului din exemplu, care a avut ghinionul să se nască mai devreme, se apropie de cuantumul pensiei omologului său pensionat în anii 2016-2019! În această fază nu se recalculează nimic, pur și simplu, cine are o pensie brută mai mică decât cuantumurile de referință din anexă, i se pune în plată cuantumul din anexă. Mențiune: cuantumurile din anexă se pun în plată tuturor celor cu o vechime minimă efectivă de 25 ani! Cei care au o vechime efectivă mai mică de 25 ani, vor fi penalizați cu 1% pt. fiecare 6 luni lipsă din vechimea de 25 ani (sau 2% pt. fiecare an lipsă), care se scade din cuantumul de referință (în ciuda penalizării, tot pe plus remarcabil ies și cei cu vechime sub 25 ani. Pt. a percepe corect concepția cuantumului de referință, acesta reprezintă un fel de pensie minimă socială garantată pt. militari! Și încă un element important: cuantumul de referință rezolvă inclusiv situația celor pensionați după data de 01.09.2017, cărora le-a fost limitată pensia netă la media a 6 solde nete.

Faza a II-a. Recalculare în perioada 01.01.2022-31.12.2022. În această perioadă, se va efectua recalcularea propriu-zisă. Întrucât cuantumul de referință de la Faza I este o sumă fixă generică (o medie ponderată între gradele funcțiilor) și nu reflectă elementele proprii ale fiecăruia, în Faza a II-a, fiecăruia i se va recalcula pensia pe baza propriilor elemente. În această etapă, întrucât în ianuarie 2020, 2021 și 2022 au loc majorări salariale, avem practic de-a face cu o actualizare indusă a pensiilor, la nivelul soldelor în plata la data de 01.01.2022. Pe de altă parte, tot în această etapă, urmează ca pensia suplimentară de 3-6-9% să fie adaugată la plafonul de 85%. Și în această etapă, dacă ar apărea cazuri de pensii care în urma recalculării ar fi mai mici decât cuantumurile de referință (caz rar sau imposibil), atunci se va menține în plata cuantumul de referință.
Faza a III-a. Actualizarea. Va redeveni permanentă începând cu data de 01.01.2023. Pensiile urmând a fi majorate după această dată, instantaneu, ori de câte ori se majorează soldele militarilor activi. Tot începând cu data de 01.01.2023, prezenta ordonanță abrogă complet efectele OUG 59/2017 și OUG 114/2018.
Proiectul de ordonanță se află în curs de avizare între ministere.Sursa: huhurez
Articol sursa: 90% din pensiile militare au cuantumul sub nivelul Anexei 2 a preconizatei ordonante Ciucă?

Comentarii

comentarii