Fără categorie

APEL DE SELECTIE nr.1/2019 Forma simplificata MĂSURA 1/DI2A – Îmbunătăţirea performanţei economice a fermelor

gal-prundu-comana red

ASOCIATIA „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA” anunta lansarea apelului de selectie aferent masurii „M1/DI2A – Îmbunătăţirea performanţei economice a fermelor” in perioada 05.03.2019 – 04.04.2019 care vizează imbunătățirea performanței economice a fermelor, susținerea unui număr cât mai mare de exploatații agricole de dimensiuni mici și medii, creșterea gradului de tehnologizare al exploatațiilor.
1. Data lansarii apelului de selectie: 05.03.2019;

2. Tipurile de beneficiari eligibili pentru masura 1/DI2A:
Fermieri sau grupuri de fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
Cooperative (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, asociații de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor

3. Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: Sediul social al ASOCIATIEI „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA din Str. Primariei, nr.1 (in incinta Primariei ), Comuna Prundu, judet Giurgiu, Interval orar: 9-14 / Luni-Vineri, in zilele lucratoare.
4. Fondul disponibil alocat pe sesiune: 265.667 euro;

5. Valoarea eligibila maxima a unui proiect nu poate depasi 200.000 euro.
6. Intensitatea sprijinului:
Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi 200.000 euro/proiect.
Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, astfel:
Investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
Investițiile promovate de formele asociative, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;
Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013
7. Data limita de primire a proiectelor: 04.04.2019;

8. Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii 1/DI2A ” Îmbunătăţirea performanţei economice a fermelor” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL, disponibil pe pagina de web http://galprunducomana.ro ;
9. Date de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:
Pentru a afla informatii suplimentare privind accesarea fondurilor nerambursabile prin Masura 1/DI2A, puteti consulta toate documentele aferente acesteia pe pagina web http://galprunducomana.ro sau la sediul social al ASOCIATIEI „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA” din Str. Primariei, nr.1 (in incinta Primariei ), Comuna Prundu, judet Giurgiu, interval orar: 9-14 / Luni-Vineri, in zilele lucratoare, sau prin e-mail: galprunducomana@yahoo.com .
10. Informatii detaliate privind accesarea fondurilor in cadrul Masurii 1/DI2A sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent Măsurii in vigoare la data lansarii apelului de selectie, disponibil pe site-ul, http://galprunducomana.ro sau la sediul al ASOCIATIEI „GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PRUNDU COMANA”, in format electronic si tiparit.

 Reprezentant legal,                                          
Corbea Catalin

VAR 1VAr 2Sursa:
giurgiupesurse.ro
Articol sursa: APEL DE SELECTIE nr.1/2019 Forma simplificata MĂSURA 1/DI2A – Îmbunătăţirea performanţei economice a fermelor

Comentarii

comentarii