Confortul moral și spiritual pe care vi-l provoacă artefactele și livrabilele Comisiei de contestații

    Reproduc mai jos prezentarea în cuvinte și fraze bombastice a  paginii celebrei Comisii de contestații din MApN, cu care mulți dintre d-voastră v-ați amărât confortul psihic și emoțional(citat din textul prezentării) prin lipsa de răspuns, răspuns cu întârziere sau numai după ce contestațiile au ajuns în instanțe, iar dacă ați primit răspuns, acesta era general sau șablonizat, care nu răspundea la contestațiile dvs. punctuale.
Din cauză că atât Casa  de Pensii Sectorială cât și Comisia de contestații au aceeași subordonare, aspect valabil și pentru MAI și SRI, această procedura prealabilă administrativă, obligatorie, înainte de sesizarea Tribunalului, a verificării legalității deciziilor de calculare/recalculare/actualizare, nu și de revizuire, a pensiilor militare a devenit formală și lipsită de eficiență.
Unitatea de simțiri între cele două organisme este supărător de vizibilă în întâmpinările aproape copy-paste pe care le depun în instanțe.
Hotărârile Comisiei de contestații produc în instanțe  multe bătăi de cap contestatorilor, majoritatea neasistați de apărători: fie instanțele ridică din oficiu excepții de procedură pentru că nu au fost contestate și aceste Hotărâri, deși ele au fost emise după sesizarea instanței, fie MApN ridică excepția lipsei calității procesuale pasive în proces, când contestatorul nu omite contestarea sau completează ulterior acțiunea.
Este vizibil că acest organism de control nu are o autonomie de decizie prin care ar putea să critice linia oficiala a instituției militare de interpretare a legii pensiilor militare, linie impusă și Casei de pensii, motiv pentru care activitatea Comisiei nu reprezintă un adevărat filtru de îndreptare a deciziilor de calculare/recalculare/actualizare emise de Casa sectorială.
Un asemenea organism autonom ar fi observat că eliminarea indexărilor din anul 2016 din deciziile de actualizare din anul 2017 este ilegală sau că, includerea sporului SOSP în plafonul net al pensiei militare este, de asemenea,  ilegală, în deciziile de calculare emise după 15 09 2017. OUG 59/2017 a stabilit acel plafon doar pentru cuantumul pensiei militare calculat potrivit Legii 223/2015.
Căte acțiuni în instanță ar fi fost prevenite!


 DRPCVP
Departamentul pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului
 Comisia de contestaţii pensii 
DESPRE NOI:
Cadrul legislativ care reglementează activitatea Comisiei de Contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale îl reprezintă Ordinul comun al ministrului apărării naţionale, al ministrului afacerilor interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 8/39/8026 din 7 ianuarie 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi structura comisiilor de contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii.

Comisa de Contestaţii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale este organismul de verificare şi control care examinează şi hotărăşte asupra deciziilor de pensii emise de Casa de pensii sectorială din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, iar procedura de examinare a deciziilor de pensie supuse contestării reprezintă, potrivit legii, procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.
RESPONSABILITĂTI:

       Comisia de contestaţii examinează deciziile de pensie emise în condiţiile Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, deciziile de pensie emise în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele emise în conditiile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare şi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit legii.
ORGANIZARE:
      Secţia suport tehnic soluţionare contestaţii se subordonează secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieţii personalului. În cadrul Secţiei funcţionează Comisia de contestaţii – organism de verificare şi control care examinează şi hotărăşte asupra deciziilor de pensie emise de Casa de pensii sectorială, fiind formată din 6 membri numiţi prin ordin al ministrului apărării naţionale şi se află în strânsă legătură cu Casa de pensii sectorială.
 ROLUL COMISIEI DE CONTESTAŢII PENSII ÎN SPRIJINUL STRUCTURII DE FORŢE:
      Comisia de contestaţii asigură, atât prin rolul de organ de verificare şi control, cât şi prin hotărârile/artefactele pe care le produce, confortul moral şi emoţional de care beneficiază cei care au făcut parte din structurile de forţe, actualmente pensionari militari.
        Calitatea livrabilelor pe care le produce Comisia de contestaţii se reflectă în calitatea vieţii personalului în rezervă/retragere, ca urmare a emiterii unor hotărâri legale, corecte, explicite şi utile în înţelegerea situaţiei de fapt şi de drept în care se află beneficiarii pensiilor militare.
CONDUCERE:
          Preşedinte: P.c.c. Ioana PEREVERZOV
Adresa: Mun. Bucureşti, str. Drumul Taberei nr. 7-9, sector 6.
Tel. 021.3195799Sursa: huhurez
Articol sursa: Confortul moral și spiritual pe care vi-l provoacă artefactele și livrabilele Comisiei de contestații

Comentarii

comentarii

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com