Fără categorie

Consilierii judeţeni, convocaţi în şedinţă ordinară miercuri, 23 ianuarie

Consilierii judeţeni sunt convocaţi miercuri, 23 ianuarie 2019 la şedinţa ordinară aferentă lunii în curs. Pe ordinea de zi se află 9 puncte reprezentând proiecte de hotărâre supuse dezbaterii şi aprobării dintre care primul este aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 507 Giurgiu – Oinacu – Braniștea – Gostinu, km 3+424 – 19+050, 15,626 km”, în faza Proiect tehnic și detalii de execuție

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 603: Naipu (DN6 ) – Schitu – Mirău – Stoeneşti – Ianculeşti – Uzunu – Mihai Bravu – Comana (DJ 411)” în faza Proiect tehnic și detalii de execuție pentru lucrările rest de executat

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 503A, Halta CFR Oncești – Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită județ Teleorman”,   în faza Proiect tehnic și detalii de execuție

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de amenajare și modernizare curte interioară Spitalul Județean de Urgență Giurgiu” în faza Proiect tehnic și detalii de execuție

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu

6.Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „APA SERVICE” S.A. Giurgiu să aprobe Bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii pe anul 2019

 7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public de Salubrizare din județul Giurgiu

8.Planul strategic pentru anul 2019 cu privire la prioritățile în asigurarea siguranței persoanei și ordinii publice

 

 

 Sursa: giurgiu-acum.ro
Articol sursa: Consilierii judeţeni, convocaţi în şedinţă ordinară miercuri, 23 ianuarie

Comentarii

comentarii