Fără categorie

Consilierii județeni, convocați în ședința ordinară vineri, 25 octombrie 2019

 

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

a şedinţei ordinare publice a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de

25 octombrie 2019, ora1100

 

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare publice din data de 07 octombrie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III 2019
 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2019
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.4 – Programul cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2019 şi Anexei nr.5.1 – Lista poziţiei globale „ Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe capitole Buget 2019, la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.34 din 4 aprilie 2019
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții Centru de zi Buturugeni”, în faza Studiu de fezabilitate
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru de zi Buturugeni „, în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura M 4/6B – „Investiții în infrastructura socială” și a cheltuielilor legate de proiect
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice actualizată pentru obiectivul de investiții “BAZĂ TEHNICO-MATERIALĂ PENTRU CREŞTEREA VITEZEI DE RĂSPUNS ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ”, în faza studiu de fezabilitate.
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 și art.5 al Hotărârii nr.154 din 25 septembrie 2015 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea proiectului „Investments for a safe region: Giurgiu County and Ruse District – ISR” (Investiții pentru o regiune sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse) și a cheltuielilor legate de proiect
 1. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Sentinței civile definitive nr.178/2018/CAF din 17 aprilie 2018
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 126 din 14 septembrie 2015 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii și regulamentului de organizare și funcționare pentru Spitalul de Pneumofiziologie Izvor
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea nr. 80 din 28 iunie 2019 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 113 din 30 august 2019 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 52,89 mp, la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 83 , aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Fundației ,, COMBER”
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumul judeţean DJ 505 şi obiectivele aferente acestuia ( poduri-podeţe)
 1. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii imobilului situat în str. Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.3 – 5, municipiul Giurgiu, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Instituţia Prefectului – judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului GiurgiuSursa: giurgiu-acum.ro
Articol sursa: Consilierii județeni, convocați în ședința ordinară vineri, 25 octombrie 2019

Comentarii

comentarii