Fără categorie

Consilierii județeni vor avea de aprobat 11 proiecte de hotărâre în ședința ordinară de marți, 23 aprilie

Ședința va începe la ora 11.00 și ca avea 11 puncte pe ordinea de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice extraordinare din data de 04 aprilie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu
 1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.4 – Programul cu lucrările de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene şi Anexei nr.5.1 – Lista poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe capitole, pe anul 2019 la Hotărârea nr.34 din 4 aprilie 2019
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”O Altfel de Viață pentru Persoanele cu Dizabilități” (2 Locuințe protejate și 1 Centru de zi, com. Malu), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Speranță pentru Viitor” (4 Locuințe protejate și 1 Centru de zi, com. Izvoarele), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Un Pas Înainte” (3 Locuințe protejate și 1 Centru de zi, com. Hotarele), în cadrul programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Centru de Zi pentru Persoane cu Dizabilități Tântava” (1 Centru de zi, com. Grădinari), în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” și a cheltuielilor legate de proiect
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Muzeului Județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 din Hotărârea nr.95 din 7 mai 2010 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind darea în administrare Comunei Hotarele a unei clădiri în suprafaţă construită de 527 mp şi a terenului aferent în suprafaţă de 3121 mp aflate în incinta Centrului de plasament „Sfântul Ioan”, situat în Comuna Hotarele, judeţul Giurgiu, aflat în domeniul public al Judeţului Giurgiu
 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei părți din imobilul situat în comuna Hotarele, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, respectiv teren 260 mp şi clădire P+1, Sc- 252 mp, Protoieriei Hotarele,  Giurgiu
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a unei părți din imobilul situat în comuna Hotarele, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, respectiv teren 340 mp și clădire P+1, Sc-275 mp, înscris în cartea funciară nr.303/N, nr. cadastral 1163, Hotarele, judeţul Giurgiu
 1. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilităţii Hotărârii nr.65 din 21 martie 2016 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea dării în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu a imobilului ”Biblioteca Județeană“ situat în Municipiul Giurgiu, Str Mircea cel Bătrân, nr.24, aflat în domeniul public al Județului Giurgiu

 Sursa: giurgiu-acum.ro
Articol sursa: Consilierii județeni vor avea de aprobat 11 proiecte de hotărâre în ședința ordinară de marți, 23 aprilie

Comentarii

comentarii