Fără categorie

Consiliul Județean face o nouă încercare de a prelua clădirea vechii Prefecturi

Un nou proiect de hotărâre vizând solicitare transmiterii imobilului situat in str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.3-5, municipiul Giurgiu, din domeniul public a1 statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Instituția Prefectului- județul Giurgiu in domeniul public a1 județului Giurgiu a fost dezbătut și aprobat de consilierii județeni în cea mai recentă ședință.

Expunerea de motive arată argumentele pentru care Consiliul Județean face această solicitare:

”În imobilul situat in municipiul Giurgiu, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.3-5, pânñ in anul 2005, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Instituția Prefectului- județul Giurgiu au funcționat douä instituții importante ale administrației publice județene, Instituția Prefectului-Județul Giurgiu și Consiliul Județean Giurgiu.

Din cauza stării avansate de degradare a clădirii și, implicit, a1 pericolului pe care aceasta îl reprezenta pentru personalul care își desfășura activitatea în aceste spații, în anul 2005, cele două instituții sus amintite și-au schimbat locațiile,mutându-se, în condții de provizorat, într-un alt imobil. În perioada 2007-2009 imobilul din str. Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.3-5, a făcut obiectul unor lucrări de consolidare şi reabilitare, lucrări care nu au fost finalizate, din cauza lipsei fondurilor și a litigiilor ce au apărut în relația dintre beneficiar și constructor.

La momentul actual clädirea se află in conservare și șansele ca lucrările de consolidare să fie reluate sunt foarte reduse.

Prin structura și destinația sa, imobilul este o clădire administrativă (săli de ședință, încăperi cu destinația de birouri etc.), spre deosebire de actuala clădire (fost sediu al sucursalei Băncii Naționale a României) în care funcționeazã în prezent Consiliul Județean Giurgiu și Instituția Prefectului- Județul Giurgiu.

Având in vedere faptul că posibilitățile Consiliului Județean Giurgiu de a atrage fonduri necesare, prin programe de finanțare externe sau interne, pot permite finalizarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a clădirii și, astfel, să se permită celor douä instituții importante să-şi desfășoare activitatea in condiții care să asigure servicii de calitate către cetățenii județului, se impune valorificarea oportunității trecerii imobilului, clădire și teren aferent, situat in municipiul Giurgiu, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.3-5, din domeniul public a1 statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Instituția Prefectului-Județul Giurgiu în domeniul public al județului Giurgiu.

Clădirea situată in municipiul Giurgiu, str. Constantin Dobrogeanu-Gherea, nr.3-5, este monument istoric, categoria B, de importanță locală, a fost construit in 1935 și este o clădire reprezentativă pentru municipiul și județul Giurgiu. Prin transmiterea acestuia in domeniul public al județului Giurgiu, prin atragerea de către Consiliul Județean Giurgiu de fonduri nerambursabile, externe sau interne, se va putea finaliza consolidarea și reabilitarea clădirii , se va putea asigura funcționarea celor două instituții de interes județean ( Consiliul Județean Giurgiu și Instituția Prefectului —Județul Giurgiu) in spații corespunzătoare (atât ca funcționalitate cât și ca dotare) și se va pune in valoare potențialul turistic al patrimoniului giurgiuvean, justificând temeinic uzul şi interesul județean al imobilului.

Facem mențiunea că pentru imobilul in cauză nu au fost formulate cereri de retrocedare, formulate in baza Legii nr. 165/2013 privind mãsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist în România, cu modificärile și completările ulterioare, nu este grevat de sarcini și nu face obiectul vreunui lìtigiu.”

The post Consiliul Județean face o nouă încercare de a prelua clădirea vechii Prefecturi appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Consiliul Județean face o nouă încercare de a prelua clădirea vechii Prefecturi

Comentarii

comentarii