Fără categorie

Cum au fost repartizați banii din fondul la dispoziția CJ?

O altă hotărâre imăprtantă adoptată de consilierii județeni în ședința ordinară a lunii februarie vizează repartizarea  fondului la dispoziția Consiliului Județean:

 

Art.1. — Se aprobă repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean, conform prevederilor art.6 alin.(6) din Legea nr.5/2020 cu privire la bugetul de stat și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art..3.3 alin.(3) 1it.b) din Legea nr. 273/20006, estimări 2021-2023 conform anexelor nr.1 4, care fac parte integrantă din hotărâre.

Art.2. — Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri care va fi comunicată Administrației Județene a Finanțelor Publice Giurgiu și unităților administrativ- teritoriale din județul Giurgiu.

 

Repartizarea pe unități administrativ teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5/2020, art. 6, alin. 6, pe anul 2020

mii lei

Nr. Crt.  

Unitate administrativ teritorială

Program

2020

1 Giurgiu 4 000,00
2 Mihăilești 700,00
3 Bolintin Vale 1.000,00
4 Ad. Copăceni 400,00
5 Băneasa 450,00
6 Bolintin Deal 250,00
7 Bucșani 300,00
8 Bulbucata 350,00
9 Buturugeni 470,00
10 Călugăreni 400,00
11 Clejani 400,00
12 Colibași 600,00
13 Comana 700,00
14 Crevedia Mare 300,00
15 Daia 400,00
16 Fl. Stoenești 300,00
17 Frătești 300,00
18 Găiseni 450,00
19 Găujani 350,00
20 Ghimpați 800,00
21 Gogoșari 300,00
22 Gostinari 450,00
23 Gostinu 450,00
24 Grădinari 300,00
25 Greaca 450,00
26 Hotarele 440,00
27 lepurești 440,00
28 Izvoarele 500,00
29 Joița 350,00
30 Letca Nouă 500,00
31 Mihai Bravu 440,00
32 Mârșa 400,00
33 Ogrezeni 350,00

 

34 Oinacu 450,00
35 Prundu 600,00
36 Putineiu 510,00
37 Răsuceni 450,00
35 Roata de .los 450,00
39 Schitu 450,00
40 Singureni 650,00
41 Slobozia 400,00
42 Stănești 450,00
43 Stoenești 500,00
44 Toporu 450,00
45 Ulmi 400,00
46 Valea Dragului 400,00
47 Vărăști 500,00
48 Vedea 350,00
49 Vânătorii Mici 350,00
50 Malu 400,00
51 Cosoba 300,00
52 Herăști 300,00
53 Isvoarele 350,00
54 Săbăreni 316,00
TOTAL GENERAL 27.316,00

 

 

 

Repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 33, alin. 3, lit. b din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, estimări – 2021

mii lei

Nr

Crt.

 

 

Unitate administrativ teritorială

 

 

Estimări

2021

din care:
Sume defalcate din ‘I’VA –

Estimări

Cote

defalcate din impozitul pe venit Estimări

1 Giurgiu 2.366,00 1.764,00 602,00
2 Mihăilești 413,00 308,00 105,00
3 Bolintin Vale 590,00 440,00 150,00
4 Ad. Copăceni 236,00 176,00 60,00
5 Băneasa 265,00 198,00 67,00
6 Bolintin Deal 147,00 110,00 37,00
7 Bucșani 177,00 132,00 45,00
8 Bulbucata 206,00 154,00 52,00
9 Buturugeni 277,00 207,00 70,00
10 Călugăreni 236,00 176,00 60,00
11 Clejani 236,00 176,00 60,00
12 Colibași 354,00 264,00 90,00
13 Comana 413,00 308,00 105,00
14 Crevedia Mare 177,00 132,00 45,00
15 Daia 236,00 176,00 60,00
16 Fl. Stoenești 177,00 132,00 45,00
17 Frătești 177,00 132,00 45,00
18 Găiseni 265,00 198,00 67,00
19 Găujani 206,00 154,00 52,00
20 Ghimpați 472,00 352,00 120,00
21 Gogoșari 177,00 132,00 45,00
22 Gostinari 265,00 198,00 67,00
23 Gostinu 265,00 198,00 67,00
24 Grădinari 177,00 132,00 45,00
25 Greaca 265,00 198,00 67,00
26 Hotarele 260,00 194,00 66,00
27 lepurești 260,00 194,00 66,00
28 Izvoarele 295,00 220,00 75,00
29 Joița 206,00 154,00 52,00

 

The post Cum au fost repartizați banii din fondul la dispoziția CJ? appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Cum au fost repartizați banii din fondul la dispoziția CJ?

Comentarii

comentarii