Daca ai cumparat sau vrei sa cumperi o masina second hand dintr-un stat membru si nu stii ce pasi trebuie sa urmezi pentru a o inmatricula in Romania, am facut o lista cu pasii pe care trebuie sa ii urmezi plus actele necesare pentru inmatricularea unei masini :

 

 1. Eliberare numere provizorii, pentru a nu avea nevoie de platforma.

Documente necesare :

 • Cererea solicitantuluiModel
 • Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
 • Copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.
 • În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora;
 • Dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie -13 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
 • Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu nr. provizoriu – 40 lei, se achită numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
 • Dovada declaraţiei vamale, după caz, pentru vehiculele achiziţionate din afara UE, pentru care se solicită autorizarea de circulaţie provizorie pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau pentru perioade care, cumulate, depăşesc 30 de zile.

2. Panificare online rar : http://www.rarom.ro/?page_id=860 

Pentru vehiculele utilizate care au fost înmatriculate ultima dată într-un Stat membru al Uniunii Europene, aflate însă la prima înmatriculare în România, R.A.R. va elibera cartea de identitate a vehiculului (C.I.V.), va efectua verificarea tehnică şi va certifica autenticitatea vehiculului.

Actele necesare:
– act de identitate solicitant;
– cerere activitate R.A.R. (cererea se va completa olograf de către solicitant pe propria sa răspundere, va fi semnată în prezenţa angajatului R.A.R. care efectuează prestaţia);
– documentul de înmatriculare în UE.

Menţionăm că pentru efectuarea acestei activităţi este necesară obţinerea în prealabil a unei programări.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel.: 021/9672

3. Planificare online inmatriculare https://www.drpciv.ro/serviciu-programari-online-pas1.html

 • Cereresolicitantului;
 • Fişa de înmatriculare completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale.
 • În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia.
 • Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei, se poate achita numerar la ghișeu odată cu depunerea documentelor;
 • Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie.

 • Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului;
 • Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;
 • Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing,care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

Dacă persoana care a realizat achiziția intracomunitară a mijlocului de transport și solicită înmatricularea acestuia nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), aceasta trebuie să depună, după caz:

– formularul „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport”, prevăzut de Ordinul președintelului Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora;

SAU

– formularul „Certificat”, prevăzut de Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor „Certificat privind atestarea plății taxei pe valoarea adăugată, în cazul achizițiilor intracomunitare de mijloace de transport” și „Certificat”, precum și a procedurii de eliberare a acestora.

 • Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;
 • Certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de Registrul Auto Român, cu excepţia atovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;
 • Documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare;
 • Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
 • Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare – vezi tarife.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com