Fără categorie

Cursuri de integritate şi etică pentru aleşii locali

Consiliul Județean (CJ) Giurgiu invită aleșii locali (inclusiv primari și viceprimari, președinte, vicepreședinte) din cadrul Consiliului Județean Giurgiu și al următoarelor unități administrativ-teritoriale: Florești- Stoenești, Stoenești, Gogoșari, Vedea, Oinacu, Bolintin-Vale, Roata de Jos, Greaca, Comana să se înscrie la programul de formare Etică și integritate în administrația publică locală derulat în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de management anticorupție la nivelul județului Giurgiu – SisABC”, Cod MySMIS: 116685, Cod SIPOCA: 407, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Cursul Etică și integritate în administrația publică locală are drept obiective dezvoltarea competentelor manageriale si atribuțiilor aleșilor locali și dobândirea de competențe privind cunoașterea si înțelegerea cadrului legal si instituțional în domeniul promovării integrității și combaterii corupției la nivel organizațional.
Cursul va fi furnizat de către Fundația Centrul de Resurse Juridice, lector Radu NICOLAE, cu experiență de peste 15 ani în prevenirea corupției.
Tematica cursului: Corupția, conflictul de interese, incompatibilitățile
Date estimate de desfășurare a cursurilor:
·         grupa 1: 15 iulie 2019 (inclusiv testul grilă), 15 participanți;
·         grupa 2:  16 iulie 2019 (inclusiv testul grilă), 15 participanți;
Cursul de desfășoară o singură zi, timp de 6 ore, în intervalul 10.00-16.00
Locația de desfășurare a cursului: sala de ședințe a Consiliului Județean Giurgiu
Termen de înscriere: 11.07.2019, ora 17.00 (după această oră formularul de înscriere nu va mai fi disponibil)