www.huhurez.com/

Curtea de Apel Alba Iulia nu admite adăugarea pensiei suplimentare la cuantumul pensiei militare, plafonat la 85% din baza de calcul

Decizie proaspătă privind aplicarea art. 108 din Legea 223/2015, modificat prin OUG nr. 57/2015.
In luna decembrie 2019, Tribunalul Hunedoară a dat o sentințâ de admitere a cererii reclamantului.

Curtea de Apel Alba Iulia

08.07.2020

Ora estimata: 12:00
Complet: C3 – Apel civil
Tip solutie: Apel (alte soluţii)
Solutia pe scurt: Admite, ca fondat, apelul declarat de pârâta Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne împotriva sentinţei civile nr.1377/11.12.2019 pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr. 3108/97/2019. Schimbă în parte sentinţa apelată ?i în consecin?ă : Respinge în tot ac?iunea formulată ?i precizată de reclamantul Blaga Gheorghe împotriva pârâtei Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne. Respinge, ca nefondat, apelul incident declarat de reclamantul Blaga Gheorghe împotriva aceleia?i sentin?e.
Document: Hotarâre  733/2020  08.07.2020

11.12.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C3 LM-AS
Tip solutie: Admite in parte cererea
Solutia pe scurt: Admite în parte acţiunea de asigurări sociale formulată şi precizată de reclamant şi în consecinţă:Obligă pe pârâtă să valorifice reclamantului contribuţia de 9 % la fondul pentru pensia suplimentară prevăzută de art.108 din Legea nr. 223/2015, prin adăugarea acesteia separat de pensia militară, calculată şi plafonată potrivit art. 28-30 din Legea nr. 223/2015. Respinge ca premature capetele de cerere privind diferenţele de pensie actualizate cu indicii de inflaţie şi dobânzile legale aferente.Respinge în rest acţiunea precizată.Fără cheltuieli de judecată.Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare.Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 11.12.2019.
Document: Hotarâre  1377/2019  11.12.2019Sursa: huhurez
Articol sursa: Curtea de Apel Alba Iulia nu admite adăugarea pensiei suplimentare la cuantumul pensiei militare, plafonat la 85% din baza de calcul

Comentarii

comentarii