www.huhurez.com/

Decizia nr. 4/13 07 2020 a Curtii de Conturi

Reformulez topicul după ce am observat că Decizia Curții de Conturi are și punctul 1/iii. Mă aflu în deplasare și m-am grăbit în intenția de a aduce cât mai repede informația la dispoziția cititorilor.
Mulțumesc @Adi 4 în numele zecilor de mii de pensionari militari care asteptau publicarea acestei importante decizii care confirmă in cea mai mare parte semnalele din ultimii 2 ani ale blogului, semnale ignorate de cele 2 Case Sectoriale care s-au umplut de rușine cu trăznăile pseudo juridice vehiculate în Intâmpinările din instanțe.
Deciziile anapoda date de multe instanțe confirmă superficialitatea multor judecători de le nivelul Tribunalelor și Curților de Apel.
Documentul connfirmă și răspunsul dat de Casa de Pensii Sectorială a SRI  beneficiarului său Horia, din care rezulta că s-a  limitat acordarea indexării din 2016 doar în limita plafonului de 85%.
 Decizia Curții de Conturi sugerează aplicarea greșită a actualului  articol 60 din Legea 223/2015, articol care era în vigoare doar de la 29 12 2018, neoperând la 30 06 2017. Până la OUG nr. 114/29 12 2018 nu a existat o dispoziție legală care să oblige indexarea bazei de stabilire/recalculare/ actualizare și apoi extragerea cuantumului pensiei militare de 85%, prevăzut de art. 30 introdus în L 223/2015 prin OUG nr. 57/2015. Această procedură este aplicabilă doar pensiilor stabilite după 29 12 2018.
Ar fi absurd pentru Casele Sectoriale să înțeleagă  că aplicarea art. 30 din L223/2015, în vigoare la 30 07 2017, ar însemna limitarea acordării indexărilor la plafonul de 85% din baza de calcul, fără a proceda mai întâi la indexarea bazei de calcul cu procentul de indexare. Or, legea nu permitea la 30 07 2017 indexarea bazei de calcul. 
Pâna la art. 84 din OUG nr. 114/2018 indexările s-au acordat potrivit art. 59 din Legea 223/2015, așa cum era redactat până la OUG 59/2017,  la drepturile de pensie militară existente în plată la sfârșitul anului anterior. 
Aceasta era forma textului art. 59 aplicabil la 30 06 2017.
„Articolul 59(1) Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat*).” Deci, indexarea se aplica în an anii 2016-2017 la  cuantumul rezultat din plafonarea sa la 85% din baza de calcul. 
Sugestia Curții de Conturi în punctul 1/iii excede cadrului legal în vigoare la data de 30 06 2017, aplicarea ei în forma acceptată de CSP a SRI presupunând reconsiderarea tuturor indexărilor acordate de toate casele sectoriale din 2016 până în anul 2020.
Nici Casele Sectoriale și nici Curtea de Conturi nu pot dispune împotriva legii. De aceea se apelează la cenzurarea deciziilor lor de către instanțele judecătorești.
Casa de Pensii Sectoriale a MApN a procedat corect dacă a contestat punctul 1/iii din Decizia Curții de Conturi, dar tare mă tem că a contestat și/numai punctul 1/i și punctul 1/ii.
Nu ne pronunțăm până nu avem și acțiunea depusă de CSP a MApN la Curtea de Apel București în dosarul nr. 4241/2/2020.
Casa Sectorială a SRI procedat greșit că nu a contestat punctul 1/iii din decizie, acțiunea ei neputând să lovească în drepturile legale ale beneficiarilor de pensii militare. Acestia au dreptul de a obține în instanță ce nu le-a acordat CSP prin limitarea acordarii indexării din 2016 de limitele unui plafon de 85% din baza de calcul din 2016, inexistent atunci pentru operațiunea de indexare.
in curs de redactare

B

OSursa: huhurez
Articol sursa: Decizia nr. 4/13 07 2020 a Curtii de Conturi

Comentarii

comentarii