www.huhurez.com/

Decizia nr. 51/2020 a CCR: sporul pentru titlul de doctor obținut în perioada 2010- aprilie 2016 – neconstituțional

Dispozitivul Deciziei nr. 51/2020 a CCR este înșelător pentru cei neavizați, la prima impresie înțelegându-se că a declarat neconstitutionale textele de lege- de rezistență – ale salariului/soldei funcției de bază în conținut compozit, texte din Legea cadru nr.330/2009, Legea cadru nr. 284/2010, OUG nr. 1/2010, Legea nr 285/2010.
Or, la o citire mai atentă a dispozitivului observăm că a fost declarată neconstituțională doar interpretarea dată acestor texte de lege de către ICCJ, prin Decizia nr. 21 din 21 11 2016.
Acesta este Dispozitivul deciziei:

                                              CURTEA CONSTITUŢIONALĂ 
În numele legii Decide : 
Admite excepția de neconstituționalitate ridicată, din oficiu, de Curtea de Apel Bacău – Secția I civilă și constată că dispozițiile art.30 alin.(6) și ale art.48 alin.(1) pct.7 din Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art.4 alin.(1) și ale art.6 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, ale art.1 alin.(5) din Legea nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și ale art.8 din anexa nr.5 la Legea nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ în interpretarea dată prin Decizia nr.21 din 21 noiembrie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, sunt neconstituționale. Definitivă şi general obligatorie.

Diferendul juridic dintre CCR și ICCJ se axează pe natura juridică a sporului pentru titlul stiințific de doctor, spor care nu s-a mai regăsit în Legea cadru nr. 330/2009, dar care a fost introdus, tranzitoriu, prin OUG nr. 1/2010,  sub formă  de sumă compensatorie, de la 01 01 2010, în salariul/solda funcției de bază, pe lângă elementele deja introduse deja de L 330/2009, dar numai pentru cei care au avut acest spor în plată la 31 12 2009.
CCR a decis prin mai multe hotărâri că acest spor a fost abrogat definitiv de la data intrării în vigoare a L 330/2009, respectiv de la 12 12 2009, ICCJ a venit în 2016 și a decis, cu încălcarea deciziilor CCR, că sporul pentru titlul de doctor a subzistat și după anul 2009, prin acea sumă compensatorie din componenta salariului/soldei funcției de bază. Mai mult, a decis că și cei care au obținut titlul de doctor după anul 2009 pot beneficia de sporul de 15%. Sporul acesta a fost introdus din nou prin Legea nr. 193/2016 exceptându-i pe cei care il aveau deja ca sumă compensatorie.
Regimul juridic al sporurilor care nu s-au mai regăsit în soldele militarilor eglementate de L 330/2009 a fost asemănător cu cel al sporului pentru titlul de doctor.
Citirea cu atenție a deciziei CCR este utilă și pentru militari, nu numai pentru cei care au titlul de doctor, dar și pentru a risipi îndoielile celor care nici acum nu vor să creadă că solda /salariul de funcție are componența stabilită încă de Legea 330/2009 și Legea  284/2010.
Decizia CCR poate să aibă implicații pentru cei ieșiți la pensie in peroada 2010- aprilie 2016, dacă în baza de calcul a pensiei a intrat și sporul pentru titlul de doctor. 
Intreaga Decizie a CCR poate fi citită AICI


Sursa: huhurez
Articol sursa: Decizia nr. 51/2020 a CCR: sporul pentru titlul de doctor obținut în perioada 2010- aprilie 2016 – neconstituțional

Comentarii

comentarii