Fără categorie

FESTIVITATE DE PREMIERE A ELEVILOR PARTICIPANȚI LA CONCURSUL NAȚIONAL ”LUMEA DIN CUVINTE ȘI CULOARE”

EleviI care au participat la Concursul Național de Eseuri și
Creație Plastică ”Lumea din cuvinte și culoare„ ediția a VI-a, concurs inclus
în calendarul activităților educative naționale,au fost premiati  vineri, 17 mai 2019, la sediul Bibliotecii
Județene ”I.A.Basarabescu

La această ediție au participat 867 de elevi, din 180 de
unităţi de învăţământ preuniversitar (şcoli gimnaziale, licee, colegii, cluburi
ale elevilor, palate ale copiilor), din 36 judeţe şi Bucureşti și de asemenea
au participat două licee din Republica Moldova, iar lucrările au fost
coordonate de 243 de profesori.

Concursul a avut următoarele secțiuni:

• Concurs de caligrame pornind de la un text literar
preferat, aparținând literaturii române sau universale în limbile română,
franceză, engleză, germană;

• Concurs de eseuri „Cartea preferată”, redactate în Times
New Roman, caracter de 12, de maximum 2 pagini, format A4, în limba română,
franceză, engleză, germană ;

• Concurs de ilustrație de copertă a cărții preferate,
format A4, alb-negru sau color;

• Concurs de desene și fotografie ( alb-negru sau color)
pornind de la un text literar;

• Concurs de scurt-metraje pornind de la o carte, cu durata
de 8-15 minute;

• Atelier-concurs pornind de la un text literar la prima
vedere, care va fi interpretat într-un eseu de 150-300 cuvinte și ilustrat
într-o compoziție grafică (pictură, grafică).

Primăria municipiului Giurgiu a susținut organizarea și
desfășurarea concursului, contribuind financiar și la acordarea premiilor
pentru secțiunea cu participare directă.

Elevii vor primi diplome și premii în bani după cum urmează:

– premiul I, 200 lei

– premiul al II-lea, 150 lei

– premiul al III-lea, 100 lei

– menţiuni, 50 lei.Sursa: http://giurgiu-tribune.ro/
Articol sursa: FESTIVITATE DE PREMIERE A ELEVILOR PARTICIPANȚI LA CONCURSUL NAȚIONAL ”LUMEA DIN CUVINTE ȘI CULOARE”

Comentarii

comentarii