Final de proiect la AJOFM Giurgiu

Luna noiembrie 2018 este utima luna de implementare a proiectului “FAIR – Fostering Apprenticeships sharing Ideas and Resources”, proiect finantat in cadrul Programului Comisiei Europene Erasmus+; KA3 – Sprijin pentru reforma politicilor; Sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii implicate în ucenicie si are ca obiectiv schimbul de idei și resurse in ceea ce priveste ucenicia la nivel transnational si derulat in parteneriat de catre: lider proiect FORMAPER – Camera de Comert Milano – Italia, Primaria Milano – Italia, ECOLE Milano- Italia, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Giurgiu,  Camera de Comert, Industrie si Agricultura Giurgiu, Academia Europeana, Uniunea Generala a Industriasilor din Romania, Camera de Comert Valencia – Spania, IDEA – Municipalitatea Alzira – Spania si Asociația de Afaceri Alzira – Spania.

Pe parcursul celor 2 ani de implementare a proiectului, Agentia Judetena pentru Ouparea Fortei de Munca a implementat activitati in cadrul urmatoarelor pachete de activitati:

  • WP 1 – Cercetare: Cartografierea abilităților și colectarea conținutului, activitate in urma careia a rezultat un Raport national in cadrul caruia au fost cartografate nevoile de calificare ale IMM-urilor;
  • WP 2 – Proiectare FAIR si testare. In cadrul acestui pachet de activitati AJOFM Giurgiu a organizat intalniri cu tinerii potentiali ucenici, intalniri ce au avut ca rezultat incarcarea pe site-ul proiectului a 80 de CV-uri ce pot fi vizualizate de catre IMM-urile interesate in recrutarea ucenicilor;

–           WP 3 – Campanii si branding. Au fost desfasurate activități la nivel național in copul promovarii brandului FAIR si au fost postate pe site-ul proiectului 3 filme didactice dedicate instruirii practice in cadrul programelor de formare profesionala prin ucenicie si un film de bune practici;-           WP4 – Distribuirea exploatarii  FAIR. AJOFM Giurgiu a organizat 4 intalniri Think Tank si 2 mese rotunde la care au partricipat reprezentanti ai autoritatilor publice, angajatorilor, patronatelor, organizatiilor sindicale, ONG-urilor.  Pe durata intalnirilor s-a discutat despre ucenicie si strategii de imbunatatire a prezentei IMM-urilor, au fost prezentate noutatile legislative in domeniul uceniciei,  s-a oferit sprijin in ceea ce priveste completarea documentatiei necesare obtinerii sprijinului financiar oferit din bugetul asigurarilor de somaj, au fost identificate punctele tari si slabe, precum si oportunitatile si amenintarile in implementarea programelor de ucenicie.

Prin organizarea intalnirilor Think Tank din cadrul proiectului s-a atins scopul proiectului, acela de a permite cooperarea și schimbul de practici / modele / rezultate atat între parteneri, cât și la nivel local, prin crearea unor sinergii teritoriale cu implicarea activă a actorilor-cheie, unirea eforturilor lor in constientizarea importantei si utilitatii instrumentului uceniciei spre o responzabilizare sociala a IMM-urilor prin cresterea numarului angajatorilor care sa accepte tineri in ucenicie. Acest lucru a fost posibil datorita faptului ca intalnirile au fost organizate in urma consultarii stakeholderilor cu privire la temele abordate, astfel incat acestea sa corespunda problemelor reale cu care acestia se confrunta in implementarea programelor de ucenicie. Comunicarea interactiva dintre participantii la intalnirile TT a facut posibila identificarea unor solutii pentru rezolvarea  problemelor cu care se confruntau stakeholderii implicati in derularea programelor de ucenicie.

Mai multe informatii despre proiect si programele de ucenicie puteti gasi pe site-ul proiectului: http://www.fairapprenticeship.eu.

The post Final de proiect la AJOFM Giurgiu appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Final de proiect la AJOFM Giurgiu

Comentarii

comentarii