www.huhurez.com/

Formulare imprecisă în art. 110 indice 1, alin (1) al Pl x 199/2020, modificată printr-un amendament al Raportului provizoriu al CD

 Conform actualei formulări din proiect se înțelege că în toate situațiile existente la data de 01 12 2020, la cuantumul net al pensiei militare se adaugă netul sporului OMM, pentru a fi comparat cu cuantumul minim net, găselniță pentru a face ceva  mai dulce traiul militarilor cu pensii mici și foarte mici … până va veni sorocul adevăratelor recalculări și actualizări pentru eliminarea inechităților.. Cam prin anii 2023-2024.

Formularea este valabilă doar pentru pensiile cuvenite stabilite după 15 sept 2017, în baza OUG nr. 59/2017. calculate greșit de toate cele 3 casele sectoriale prin eliminarea sporului OMM, integrat eronat, în afară dispozițiilor legale, în cuantumul plafonat  la netul mediei soldelor care intră în baza de calcul. 

Formularea este ca și o recunoaștere că acel spor OMM trebuia adăugat la cuantumul net.

Celelalte pensii cuvenite, respectiv pensiile nete(după impozitarea cu 10%) stabilite/ recalculate/actualizate până la 15 sept  2017, au deja în cuantumul lor acel spor net al OMM. Nu mai este nevoie să se adauge acel spor net, pentru a fi comparat cu cuantumul minim net, care va fi calculat, dacă se adoptă proiectul.

De asemenea pensiile cu cuantum mai avantajos rămas în plată după aplicarea dezastruoasei legi a pensiilor militare( 68% din totalul pensiilor existente la 31 12 2015)  au în cuantumul lor net(după impozitarea cu 10%) cuantumul net al sporului OMM.

Pensiile militare în plată de la 01 12 2020 sunt  de 3 categorii:

1. Pensii cuvenite calculate/recalculate/actualizate potrivit L 223/2015 până la data de 15 09 2017, plafonate la 85% din baza de calcul brută. Au în cuantum sporul OMM

2. Pensii cuvenite stabilite, potrivit  OUG nr. 59/2017, după 15 09 2017, plafonate la  media  soldeloer nete  care intră în baza de calcul, plafon la care ar fi trebuit adăugat Sporul OMM reglementat de L 80/1995.

3.Pensii rămase în plată potrivit art. 121 din L 223/2015, după recalcularea mai dezavantajoasă potrivit aricolelor 109 și 110.  Au în cuantum sporul OMM.

Formularea corectă ar putea fi:

„Incepînd cu 1 decembrie 2020, în situația în care pensia netă, la care se adaugă, dacă e cazul, cuantumul net rezultat din aplicarea prevederilor art. 60 alin.(3 indice 1), cuvenită sau aflată în plată, este mai mică decât cuauantumul net minim…….”  


Comisiile au modificat propunerea MApN MAI în felul următăr:Reformularea este îndestulătoare dacă se corelează cu modificarea adusă art. 60, prin propunerea nr. 4, care mai introduce un alineat. Oricum, în prezent, drepturile cuvenite celor pensionați după 15 09 2017 nu includ și sporul OMM.

Forma propusă de MApN MAISursa: huhurez
Articol sursa: Formulare imprecisă în art. 110 indice 1, alin (1) al Pl x 199/2020, modificată printr-un amendament al Raportului provizoriu al CD

Comentarii

comentarii