saptamanagiurgiuveana.ro

În atenţia absolvenţilor promoţiei 2019

Agenţia Județeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu informează absolvenţii promoţiei
2019 că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se
înregistreze în evidenţele instituţiei pentru a beneficia de toate serviciile
puse la dispoziţie de AJOFM GIURGIU în scopul integrării acestora pe piaţa
forţei de muncă.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată
în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea
obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, absolvenţii instituțiilor de
învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiilor pentru ocuparea
forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii de informare şi consiliere
profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională,
precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea
absolvenților în evidenţele agenţiilor teritoriale ca persoane aflate în
căutarea unui loc de muncă, sunt:

•   actul
de identitate, în original şi copie;

•   actele
de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii,
în original şi copie;

•   adeverinţa
medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de
muncă ori că are eventuale restricţii medicale.

Prin absolvent al unei instituţii de
învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de
studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ
gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori
particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent
dacă a fost sau nu promovat examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile începe
pe 01 iunie 2019, potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018
al Ministrului Educaţiei Naționale conform căruia:  „cursurile claselor terminale din
învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”.

Elevii care nu au situaţia școlară încheiată
la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de
zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa
eliberată de instituţia de învăţământ.Sursa: saptamanagiurgiuveana.ro/wp/
Articol sursa: În atenţia absolvenţilor promoţiei 2019

Comentarii

comentarii