www.huhurez.com/

Indexarea de 5% din anul 2016 s-a aplicat la cuantumul brut calculat/recalculat, nefiind limitată nici de plafonul de 85% și nici de plafonul net

Casa de Pensii Sectorială a SRI știe deja conținutul Deciziei nr. 4/ 13 07 2017, rezultă din răspunsurile date unor petenți:

Extras din răspunsul primit de la CPS a SRI de userul Horia:

Ca urmare a solicitărilor dumneavoastră transmise pe adresa pensii@sri.ro, vă facem cunoscut următoarele;

– Echipa de audit din cadrul Curții de Conturi a României a stabilit că includerea cuantumului indexării din anul 2016 în cuantumul pensiei militare actualizate trebuie să se facă cu încadrarea în procentul de 85% prevăzut la art. 30 din Legea nr. 223/2015, astfel echivalentul valoric al indexării din anul 2016, poate fi acordat doar în cazul pensionarilor care nu atinseseră plafonul de 85% la data de 30.06.2017 din baza de calcul prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015.
– În cazul dumneavoastră nu se poate aplica constatarea Curții de Conturi a României întrucât la data de 30.06.2017 procentul de calcul al pensiei era de 85%.”

Este bine că echipa Curții de Conturi le-a dat peste nas celor de la CSP a MApN în legătură cu neincluderea indexării din 2016 în cuantumul pensiei actualizate la 30 07 2017, dar este o eroare juridică impardonabilă dacă a indicat aplicarea retroactivă a dispozițiilor art. 84 din OUG 114/2018 care  au prevăzut că doar pensiile stabilite după 29 12 2018 sunt indexate diferențiat de pensiile stabilite anterior acelei ordonanțe.

Sa analizăm textele de lege:

Art. 30 din L 223/2013, așa cum a fost modificat prin OUG nr. 57/2015.

Articolul 30Pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.

Observăm că potrivit acestui articol doar la stabilirea, recalcularea și actualizarea pensiilor militare acestea nu pot fi mai mari decât baza de calcul prevăzută de art. 28. 
Indexarea reglementată de art. 59 se aplică la cuantumul brut stabilit/recalculat/actualizat. Deci, potrivit acestui articol indexarea pensiilor stabilite până la intrarea în vigoare a OUG nr. 114/2018 nu este supusă plafonării.

Pensiile recalculate în anul 2016 precum si pensiile calculate în anul 2016 au fost plafonate la 85% din baza de calcul. La cuantumul rezultat s-a aplicat sporul OMM. La drepturile de pensie rezultate după aplicare sporului OMM s-a aplicat majorarea de 5% prevăzută de art. 14 al OUG nr. 57/2015.
De asemenea, la actualizarea potrivit art. 60 alin.(1) din 30 06 2017 s-a aplicat plafonul de 85% în sensul că pensia militară rezultată nu a fost mai mare de 85% din baza de calcul, actualizată cu influența cresterii soldei de funcție în cuantum compus cu 15%, potrivit  L152/2017. La acest cuantum actualizat și plafonat la 85% din baza de calcul trebuia adăugată valoarea indexării din  2016 si eliminată din cuantumul în plată indexarea de 5,25% din anul 2017, care de asemenea nu a intrat în cuantumul plafonat al pensiei.
Abia în 29 decembrie 2018, OUG 114/2018 a făcut  modificări care au stabilit că și indexarea  pensiilor stabilite , nu cele calculate, recalculate sau actualizate anterior  intră în  plafonul net al bazei de calcul nete, bază indexată și ea cu același procent  cu care se indexează cuantumul brut al pensiilor stabilite/recalculate/actualizate anterior datei de 29 12 2018.

Iată textele modificate de OUG 114/2018:
Articolul 84Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 27 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 59 va avea următorul cuprins:Articolul 59
(1) Cuantumul pensiilor militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată și comunicat de Institutul Național de Statistică.(2) Cuantumul pensiilor militare de stat nu se indexează dacă rata medie anuală a inflației menționată la alin. (1) înregistrează valori negative.2. Articolul 60 va avea următorul cuprins:Articolul 60(1) La stabilirea pensiei militare de stat, pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei.(2) Dacă în urma indexării pensiei militare de stat stabilite potrivit alin. (1) rezultă un cuantum al pensiei nete mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei, se acordă acest cuantum rezultat, fără a depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete în cauză.(3) În cazul indexărilor succesive, cuantumul acordat nu poate depăși suma rezultată din aplicarea ratei medii anuale a inflației, în condițiile art. 59 alin. (1), asupra mediei soldelor/salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei la care se adaugă suma reprezentând intervenția ratei medii anuale a inflației, în aceleași condiții, din operațiunile de indexare anterioare.(4) Dispozițiile art. 59 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
Cu alte cuvinte, nici măcar OUG 114/2018 nu a prevăzut includerea indexării pensiilor militare stabilite anterior datei de 29 12 2018 în  vreun plafon net sau de 85%. 
Cu atât mai mult nu putea să indice Curtea de Conturi includerea majorării din 2016 sau a indexării din 2017 în plafonul de 85%  prevăzut de art. 30. O asemenea dispoziție golește de conținut orice indexare, așa cum deja legea a eliminat procentele peste 85% pentru vechimea rezultată din sporul pentru condiții de muncă, pensie suplimentară sau stagii civile după pensionare. 

Dacă totuși a dat această decizie, cererea de intervenție trebuie indreptată în contradictoriu și cu Curtea de Conturi în Dosarul nr. 4241/2/2020, aflat pe rolul Curții de Apel București.
In aceeași ipoteză, față de această dispoziție este obligată și CPS a MAI să formuleze intervenție principală în contradictoriu cu Curtea de Conturi.
Conform procedurilor practicate de toate Casele de Pensii Sectoriale, indexările de 5% din 2016 și de 5,25% din 2017  s-au aplicat la cuantumul brut în plată fără plafonări, în concordanță cu legea. Doar indexările din 2019 și 2020 s-au aplicat diferit, potrivit OUG 114/2018, pentru pensiile stabilite după 29 12 2018.Sursa: huhurez
Articol sursa: Indexarea de 5% din anul 2016 s-a aplicat la cuantumul brut calculat/recalculat, nefiind limitată nici de plafonul de 85% și nici de plafonul net

Comentarii

comentarii