saptamanagiurgiuveana.ro

Klaus Iohannis promovează educația, sănătatea și bunăstarea economică

PUBLICITATE ELECTORALA

Klaus Iohannis și-a lansat programul
pentru alegerile prezidențiale, intitulat ”Împreună pentru România normală”.
Documentul menționează, printre priorități, creșterea calității educației,
îmbunătățirirea serviciilor de sănătate, stoparea defrișărilor ilegale,
dezvoltărea economică pe baze sănătoase.

România normală înseamnă România educată, cu un
sistem de învăţământ echitabil și de calitate, centrat pe câteva principii.
Printre aceste principii se numără accesul
fiecărui copil la o educaţie de calitate, care să îi ofere premisele
unei cariere de succes,  diminuarea
decalajelor dintre urban și rural, reducerea abandonului școlar.

Toate spaţiile
educaţionale trebuie să reprezinte medii sigure pentru elevi și profesori.
Pentru aceasta, este necesară alocarea de fonduri pentru atingerea standardelor
igienico-sanitare și de siguranţă la incendiu. Programul menționează și alocarea
de resurse suficiente pentru educaţie, atât pentru școli, cât și pentru
salariile cadrelor didactice.

O Românie normală este o
ţară în care se construiesc spitale, în care sistemul sanitar este centrat pe
asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii medicale de calitate. Concret,
se impun: consolidarea medicinei primare și ambulatorii, asigurarea
sustenabilităţii sistemului de medicină de urgenţă, oprirea exodului medicilor,
prevenția și educația pentru sănătate, creșterea finanţării și controlul
cheltuirii banului public.

Integrarea socio-economică a persoanelor din comunităţile
marginalizate este o prioritate esenţială. Se impune adoptarea cât mai rapidă a
unor măsuri eficiente de revitalizare a comunităţilor defavorizate din mediul
urban și rural prin integrarea funcţională a serviciilor medicale, sociale și
educaţionale.

România normală înseamnă investiţii în creșe și grădiniţe cu program
prelungit, în sisteme de tip after school, în centre de plasare și reconversie
a forţei de muncă, precum și în măsuri de promovare a „îmbătrânirii active”,
astfel încât trendul demografic negativ să se atenueze, iar riscul de sărăcie
să se diminueze semnificativ.

Stoparea
defrișărilor ilegale

În România normală, protejarea mediului înconjurător este
obligatorie. Defrișările ilegale
constituie o reală problemă, iar stoparea acestora trebuie să reprezinte o
prioritate în direcţia protecţiei pădurilor. Acţiunile de împădurire și
regenerare trebuie să continue într-un ritm alert pentru a diminua, astfel, din
efectele negative ale defrișărilor. În ceea ce privește
pădurile virgine, este importantă finalizarea, cât mai rapidă, a procesului de
identificare și cartare, astfel încât starea acestora să nu fie periclitată.

România normală înseamnă stabilitate economică și
creștere sănătoasă pe termen lung. Concret, asta înseamnă proiecte de buget
fezabile, nu bazate pe cifre false cum le-a făcut PSD. Programul vizează și eficientizarea
ANAF în colectarea veniturilor, prin
informatizare și digitalizare, dar și prin eliminarea politizării care a
afectat funcţionarea instituţiei în ultimii ani. Președintele dorește și recuperarea prejudiciilor din diferite forme de evaziune
fiscală sau corupție, consolidarea sectorului privat.

Industria auto
este vârful de lance al al competitivităţii industriale și trebuie sprijinită
prin măsuri ferme de dezvoltare a infrastructurii rutiere și feroviare, precum
și prin interconectarea învăţământului superior, a cercetării-dezvoltării cu
sectorul auto și IT&C. Infrastructura de transport rutier este principala
provocare, dar trebuie dezvoltată și infrastructura feroviară, maritimă sau
aeriană.

Sectorul IT&C trebuie să
devină un vârf de lance în modificarea structurală, tehnologică și inovativă la
scara întregii noastre economii, precum și în sfera sectorului public.

În agricultură, producătorii mici și mijlocii trebuie susţinuţi pentru a asigura nevoile pieţelor locale, iar marii fermieri trebuie sprijiniţi pentru a rămâne conectaţi la pieţele naţionale și regionale.

Comanda: „PNL”, executant: SAPTAMANA GIURGIUVEANA, cod mandatar 31190005Sursa: saptamanagiurgiuveana.ro/wp/
Articol sursa: Klaus Iohannis promovează educația, sănătatea și bunăstarea economică

Comentarii

comentarii