Fără categorie

Lemnul provenit din tăieri de arbori de pe marginea şoselelor, repartizat în comune (I)

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea exploatării si repartizarea masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Județene DJ 411 (zona Bulbucata-Clejani), DJ 412B (zona Clejani-Sterea), DI 505 (zona Chiriacu-Valea Bujorului) și DJ 503 (zona Bălanu-Ghizdaru , zona Toporu- Răsuceni)

 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU,

Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Giurgiu, înregistrată cu nr. 6507 din 14 mai 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice și egalității de șanse, referatul Direcției logistică, tehnologia informatiei și managementul spitalelor nr. 6508 din 14 mai 2019 și adresa Directiei Județene de Transport, Adininistrarea Druinurilor Județene si Control Trafic Giurgiu nr. 628 din 19.04.2019, înregistrată la sediul instituției noastre cu nr. 5534 din 19.04.2019;

Văzând prevederile Legii nr.46/2006- Codul silvic;

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. „c” și art. 97, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se nprobă explonteren si repnrtizorcn mnsci lcmnonsc obținută din tnicrcn orborilor limitrofi Drumurilor Judetene DJ 411 (zona Bulbucata-Clejani), DJ 412B (zona Clejani-Sterea), DJ 505 (zona Chiriacu-Valea Bujorului) și DI 503 (zona Bălanu-Ghizdaru, zona Toporu- Răsuceni), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare .

 

ART 2. Direcția logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor și Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

P R E Ș E D I N T E,

 

Marian Mina

 

ANEXĂ

 

 

 

Nr

crt.

 

 

Drumul județean

 

Cantitatea totală masa lemnoasa (mc)

Localitatea beneficiară  

Cantitat’ea de masă Lemnoasă repartizată

(mc)

 

1.

DJ 411

Zona Bulbucata-Clejani

DJ 412B

Zona Clejani-Sterea

152 Bulbucata 32
Clejani 120
2. DJ 505

Zona Chiriacu-Valea Bujorului

 

358

 

Izvoarele

358
3. DJ 503

Zona Bălanu-Ghizdaru

142 Stanestl 142
4. DJ 503

Zona Toporu-Răsuceni

322 Toporu 192
Răsuceni 130
TOTAL 974 974

 

 

 

 

 

 

The post Lemnul provenit din tăieri de arbori de pe marginea şoselelor, repartizat în comune (I) appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Lemnul provenit din tăieri de arbori de pe marginea şoselelor, repartizat în comune (I)

Comentarii

comentarii