Fără categorie

Lemnul provenit din tăieri de arbori de pe marginea şoselelor, repartizat în comune (II)

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea exploatării și repartizarea masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi Drumului Județean DJ 503 A (zona Răsuceni-Drăgănești)

 

 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU,

Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Giurgiu, înregistrată cu nr. 6509 din 14 mai 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice și egalității de șanse, referatul Direcției logistică, tehnologia informatiei și managementul spitalelor nr. 6510 din 14 mai 2019 precum și adresa Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic nr.734 din data de 13 mai 2019 înregistrată la instituția noastră cu nr.6428 din 13 mai 2019;

Văzând prevederile Legii nr.46/2006- Codul silvic;

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. „c” și art. 97, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

ART 1. Se aprobă exploaterea și repartizarea masei lemnoase obținută din tăierea arborilor limitrofi Drumului .Iudețean DJ 503 A (zona Răsuceni-Drăgănești), către UAT Răsuceni .

ART 2. Direcția logistică, tehnologia informației și managementul spitalelor și Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

P R E Ș E D I N T E,

Marian Mina

The post Lemnul provenit din tăieri de arbori de pe marginea şoselelor, repartizat în comune (II) appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Lemnul provenit din tăieri de arbori de pe marginea şoselelor, repartizat în comune (II)

Comentarii

comentarii