Fără categorie

Lemnul provenit din tăieri de arbori de pe marginea şoselelor, repartizat în comune (III)

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea exploatärii si repartizarea masei lemnoase obținute din täierea arborilor limitrofi Drumului Județean DJ 507 (zona Gostinu),

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Giurgiu, înregistrată cu nr. 6742 din 20 mai 2019, raportul Comisiei economice, dezvoltare regionalä și integrare europeanä, raportul Comisiei juridice, apärarea ordinei publice şi egalității de şanse, referatul Direcției logistică, tehnologia informatiei şi managementul spitalelor nr. 6743 din 20 mai 2019 , adresa Directiei Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene şi Control Trafic Giurgiu nr.786 din 17 mai 2019 , inregistrata la institutia noastra cu nr.6712 din 17 mai 2019 şi adresa Direcției Generate de Asistențã Socială şi Protecția Copilului Giurgiu ni’.30633 dm 17 mai 2019 inregistrata la institutia noastra cu nr.õ719 din 17 mai 2019

Vãzând prevederile Legii nr.46/2006- Codul silvic;

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. „c” şi art. 97, din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completärile ulterioare,

HOTĂRÃŞTE

ART 1. Se aprobă exploaterea si repartizarea masei lemnoase obținută din täierea arborilor liinitrofi Drumului Județean DJ 507 (zona Gostinu), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotarare .

ART 2. Direcția logisticä, tehnologia informației și managementul spitalelor şi Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotärâri.

 

P R E Ș E D I N T E,

Marian Mina

 

ANEXĂ

 

 

Nr. crt.

 

 

Drumul județean

 

Cantitatea totală masa lemnoasa (mc)

Localitatea beneficiară  

Cantitatea de masă Lemnoasă repartizată

(mc)

1. DJ 507

Zona Gostinu

756 Gostinu 406
DGASPC

Giurgiu

350

 

 

 

The post Lemnul provenit din tăieri de arbori de pe marginea şoselelor, repartizat în comune (III) appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Lemnul provenit din tăieri de arbori de pe marginea şoselelor, repartizat în comune (III)

Comentarii

comentarii