saptamanagiurgiuveana.ro

Luna mai – luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna
promovării economiei sociale
şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de
mediatizare a domeniului economiei sociale, având drept scop dezvoltarea locală
şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială.

In cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea
Fortei de Munca Giurgiu functioneaza Compartimentul Economie Sociala,
compartiment care are ca principala atributie atestarea intreprinderilor de
economie sociala, potrivit prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia
sociala.

Acest sector, reglemetat de Legea nr.
219/2015 privind economia socială, are ca obiective creşterea calitativă şi
cantitativă a ocupării, prin crearea de locuri de muncă pe termen lung în
cadrul întreprinderilor sociale de inserţie şi a întreprinderilor sociale,
dezvoltarea de întreprinderi sociale de inserţie care asigură măsuri de
acompaniere a persoanelor din grupurile vulnerabile pe termen scurt sau mediu
pentru integrare treptată pe piaţa muncii în economia reală, susţinerea şi
dezvoltarea antreprenoriatului social.

Pentru îndeplinirea obiectivelor economiei
sociale, entitățile economiei sociale desfășoară, în principal, următoarele
activități de interes general:

–   producerea
de bunuri, prestarea de servicii și/sau execuția de lucrări care contribuie la
bunăstarea comunității sau a membrilor acesteia;

–   promovarea
cu prioritate a unor activități care pot genera sau asigura locuri de muncă
pentru încadrarea persoanelor aparținând grupului vulnerabil;

–   dezvoltarea
unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul
vulnerabil;

–   dezvoltarea
serviciilor sociale pentru creșterea capacității de inserție pe piața muncii a
persoanelor din grupul vulnerabil.

Atestarea întreprinderilor sociale și
certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează
de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă prin agențiile
județene, respectiv Agenția Muncipală pentru Ocuparea Forței de Muncă
București.

Situația întreprinderilor sociale care au
primit atestat/marcă se regăsește în Registrul Unic de Evidență a
Întreprinderilor Sociale publicat la adresa https://www.anofm.ro/upload/4279/Extras_Registru_MARTIE_2019.pdf, care se actualizează lunar.

Informatii suplimentare privind notiunea de
economie sociala, precum si in ceea ce priveste conditiile de atestare a
intreprinderilor sociala, in conformitate cu prevederile Legii nr. 219/2015, se
pot obtine la sediul AJOFM Giurgiu, mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 202/5D,
mezanin – persoana de contact: Oana Mariana – expert superior;
telefon:0246/230613 sau e-mail: ajofm@gr.anofm.ro.Sursa: saptamanagiurgiuveana.ro/wp/
Articol sursa: Luna mai – luna promovării economiei sociale

Comentarii

comentarii