Fără categorie

Noi tarife de călătorie pe traseele județene, aprobate de consilierii județeni

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea tarifelor de călătorie și a contractului – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane aplicabile Programului Județean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 — 2019, prelungit

 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.10721 din 18 august 2020 at preşedintelui, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr.10722 din 18 august 2020 a1 Direcției juridice și administrație publică și adresa nr.1011 din 21 iulie 2020 a Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene şi Control Trafic Giurgiu;

Văzând prevederile art.66 din O.U.G. nr.70/2020 privind reglementarea unor măsuri, incepând cu data de 15 mai 2020, in contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, ale art.17 alin.(1) lit.h) și lit.m) din Legea nr.92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitățile administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean Giurgiu;

Ținând cont de prevederile aTt.173 a1in.(5) lit.m) şi al art.178 a1in.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.182 a1in.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. — Se aprobă tarifele de călătorie aplicabile Programului Județean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 — 2019, prelungit, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. — Se aprobă contractul – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane aplicabil Programului Județean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 — 2019, prelungit, conform Anexei nr.2 la prezenta hotárãre.

Art.3. – Prezenta hotăráre va fi comunicată Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene şi Control Trafic  Giurgiu în vederea punerii în aplicare.

 

 

 

PREŞEDINTE,

Marian Mina

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nina Carmen Crișu

 

 

 

 

Giurgiu,                       2020

Nr.                 

 

ANEXA NR.1 la Hotărârea nr. ….. din…………. 2020 a Consiliului Județean Giurgiu

 

Tarife de calatorie aplicabile Programului Județean de Transport Persoane prin curse regulate pentru perioada 2014 2019, prelungit

 

 

 

 

 

 

Nr.

 

 

Cod traseu  

Traseul

 

Operatorul de transport

Tarif cf. Nota Fundam. (lei/traseu) Observ.
1 001 Giurgiu-Pietrisu Axi Tours lzi SRL Retras
SC Transvalady SRL 10
SC Liber Trans Com SRL 10
SC Millenium Trans lmpex SRL 10
2 003 Giurgiu-Vedea SC Mototolea Com Serv SNC 4
3 004 Giurgiu-Slobozia Axi Tours lzi SRL Retras
SC Transvalady SRL 4
SC Fearless Business SRL 4
SC Mototolea Com Serv SNC 3
4 006 Hotarele-Giurgiu SC Mototolea Com Serv SNC 10
SC Milenium Trans lmpex SRL 13
SC C&I Grup International SRL 12
5 008 Giurgiu-Pietrele SC Mototolea Com Serv SNC 7
6 011 Giurgiu-Branistea SC Liber Trans Com SRL 6
7 012 Giurgiu-Gostinu SC SC Liber Trans Com SRL 7
8 014 Tomulesti-Giurgiu SC New Champions Line SRL 10
SC Nelmatour SRL 10
SC Mototolea Com Serv SNC 10
SC Millenium Trans lmpex SRL 11
9 015 Giurgiu-Stanesti SC Mototolea Com Serv SNC 5
SC Fearless Business SRL 5
SC Millenium Trans lmpex SRL 5
10 017 Giurgiu-lzvoru SC SC Liber Trans Com SRL 8
SC Mototolea Com Serv SNC 6
SC Millenium Trans lmpex SRL 8
11 018 Giurgiu-Putineiu Axi Tours Izi SRL 5
SC Fearless Business SRL 5

 

SC Mototolea Com Serv SNC 5
12 019 Giurgiu-Ad. Copaceni- Mihailesti SC SC Liber Trans Com SRL 18
13 020 Giurgiu-Ghimpati-Mihailesti SC Millenium Trans lmpex SRL 16
14 021 Bolintin Vale-Giurgiu SC S&S Groupe Prodimpex SRL Retras
SC C&I Grup International SRL 18
SC New Champions Line SRL 18
SC Mototolea Com Serv SNC 13
15 022 Cartojani-Giurgiu SC Anabella Rot SRL 18
16 023 Bolintin Deal-Cartojani SC Anabella Rot SRL 6
17 024 Bolintin Vale-lzvoru SC Sarbu SRL 7
18 025 Bolintin Vale-Floresti SC C&I Grup International SRL 4
19 026 Giurgiu-Fratesti SC Millenium Trans lmpex SRL 4
SC Fearless Business SRL 4
SC S&S Groupe Prodimpex SRL Retras
SC Mototolea Com Serv SNC 4
20 028 Bolintin Vale-Mihailesti SC Stoica Daniel Maxi Taxi SRL 8
21 030 Marsa-Bolintin Deal SC Anabella Rol SRL 6
22 031 Giurgiu-Singureni SC SC Liber Trans Com SRL 12
23 035 Giurgiu-Calugareni SC SC Liber Trans Com SRL 13
24 033 Giurgiu-Cetatea SC Mototolea Com Serv SNC 3
25 034 Zorile-Ulmi SC Anabela Com SRL 5

 

The post Noi tarife de călătorie pe traseele județene, aprobate de consilierii județeni appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Noi tarife de călătorie pe traseele județene, aprobate de consilierii județeni

Comentarii

comentarii