www.huhurez.com/

Prin actualizarea pensiilor militare din solda/salariul de funcție CF x 2230 lei se obține cel mai bun cuantum de referințâ pentru anul 2020

In intenția de a inlătura temporar inechitățile produse prin art. VII al OUG nr. 59/2017, de eliminare a actualizării pensiilor militare, au fost elaborate trei soluții:
1. Soluția proiectului de lege promovat de senatorul Leș, fost munistru al apărării, de introducere a unor coeficienți de corecție.  Era deficitar pentru că nu înlătura inechitățile, ba… chiar le adâncea, din simplul motiv că indicii se aplicau și pensiilor mari și pensiilor mici.
2.Soluția promovată într-un unui proiect atribuit ministrului Ciucă, cea a unui  cuantum de referință pentru anul 2020, calculat nu se știe cum, dar care aducea creșteri substanțiale pensiilor mici și mijlocii.
Era deficitar că egaliza cuantumul de referintă pentru toți care aveau cuantumul in plată sau cuvenit mai mic decât cuntumul de referintă  al functiei corespunzătoare gradului.
3  Solutia de ultimă oră,  promovată de MApN și MAI în comisiile raportoare ale Camerei Deputatilor, in care numai câteva elemente ale bazei de calcul erau actualizate la  nivelul anului 2020 si cuantumul obtinut se chema cuantum brut minim, transformat apoi in cuantum net minim.
Toate solutiile sunt provizorii, până la adevarata actualizare propusa tocmai in anul 2023.

Or, cea mai bună corectie, cel mai apropiat de realitate cuantum de referinta, cel mai convenabil cuantum ninim, brut sau net, pentru decembrie 2020 este cuantumul actualizat printr-un articol unic, înlocuitor al actualului text din art. 60 al 223/2015, in formularea de pe prima pagina a blogului .
Solda de functie în cuantum compus din actuala baza de calcul ar deveni solda/salariu de functie calculat din coeficienții soldelor de funcție corespunzătoare gradului din L 153/2017 înmulțiți cu salariul minim pe economie pentru anul 2020. Celelalte elemente ale soldelor lunare brute regăsibile și in Legea nr. 153/2017 se actualizează la nivelul anului 2020 sau se determină din noua soldă de funcție.
Cuantumul actualizat dintr-o solda de functie la valorile ei reale pentru anul 2020 este oglinda reală a cuantumului pensiei, nu ficțiunile date de indici de corectie, cuantumul de referintă sau cuantumul minim net.
In anii 2021 si 2022 ar urma actualizările corespunzatoare noilor valori ale salariului minim.
Impactul financiar pentru anul 2020 ar fi neglijabil, pentru ca se aplică începând din decembrie iar acest cuantum actualizat nu depăseste în toate cazurile cuantumul în plată al celor 68% de pensii militare rămase în plată de pe vremea lui Gabită.
Actualizarea majoreaza pensiile cuvenite prin recalculare/actualizare pe L 223/2015 nu și toate pensiile ramase în plată ca mai favorabile. Ca atare, cei pensionați după 2015 până un anul 2018, pe L 223/2015, si cei recalculați pe aceeași lege, dar cu un cuantum mai mare, ar fi primii beneficiari ai actualizării de la sfârsitul anului acesta. Ceilalti ar urma și ei să primească ceva în plus dacă prin actualizare se depăseste cuantumul in plată.
Asa cum am mai precizat, noua formulare a art. 60 inlatură complet modificările aduse acestui articol prin ordonantele 59/2017 si 114/2018, asa ca sa nu se mai scarpine gulerații ca olteni,  cu calculari si recalculări inutile.
In acest sens ar trebui sfătuit si noul sef al Forumului Rezerviștilor sa discute cu domnul ministru Ciucă.
Nu cred ca mai trebuie să-l rog pe  Marin Neacșu să purceadă în așa fel încât aceste rânduri să ajungă sub privirile noului președinte de rezerviști. Sursa: huhurez
Articol sursa: Prin actualizarea pensiilor militare din solda/salariul de funcție CF x 2230 lei se obține cel mai bun cuantum de referințâ pentru anul 2020

Comentarii

comentarii