Fără categorie

Proiectele cu finanţare europeană rămân prioritare pentru Consiliul Judeţean

Realizarea proiectelor şi, mai ales, obţinerea finanţării pentru acestea reprezintă una din direcţiile principale de acţiune ale Consiliului Judeţean, în aceast mandat.

Potrivit datelor oficiale, la începutul anului 2019 erau în implementare şapte proiecte, pe patru programe principale, după cum urmează:

 

 • Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 2014 – 2020 – 4 proiecte
 • Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 – 1 proiect
 • Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020 – 1 proiect
 • Programul Operațional Regional 2014-2020 – 1 proiect

 

Programul INTERREG V-A  România-Bulgaria 2014 – 2020

 

 1. Investiții pentru o regiune sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse -“ Investments For A Safe Region: Giurgiu County And Ruse District”, (acronim ISR), cod identificare 15.3.1.023, cod e-MS ROBG-135, proiect implementat de către Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de lider, în parteneriat cu Directia Generală de Apărare împotriva incendiilor si Protecţie Civilă Sofia, prin Direcția de Apărare împotriva incendiilor şi Protecţie Civilă Ruse.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea managementului comun al riscurilor în zona transfrontalieră.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este 5.059.800,84 euro, din care 58.619,01 euro reprezintă contribuţia proprie a Judeţului Giurgiu, reprezentând 2%.

Având în vedere că au intervenit întârzieri cu privire demararea execuției lucrărilor pentru realizarea obiectivului „Bază tehnico- materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență”, deoarece SF-ul întocmit nu a putut fi recepționat întrucât devizul întocmit în această fază a depășit valoric cu mai mult de 20%, devizul de la faza PT, s-a acționat în vederea rezilierii contractului de lucrări nr. 50/12.03.2018 și a fost promovată solicitarea de prelungire a perioadei de implementare prin act additional.

Perioada de implementare a proiectului 30.03.2017 -29.03.2020.

 

 1. Program avansat transfrontalier de instruire pentru administrația Județului Giurgiu și Districtului Ruse („Cross-border advanced training programme for Giurgiu County and Ruse District administrations”) acronim: CBA, cod proiect: 16.5.2.010 implementat de Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu în cadrul Programului INTERREG V – A România – Bulgaria 2014-2020, Axa prioritară 5 – O regiune eficientă, Obiectivul specific 5.1 Sporirea capacitãţii de cooperare şi eficienţei instituţiilor publice în context CBC.

Bugetul proiectului este de 440.393,19 euro, din care bugetul partenerului român este de 222.269,37 euro.

Perioada de implementare: 20.05.2017 – 19.05.2019

 

 1. Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea conectivităţii între municipalitatea Ruse şi judeţul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T, proiect implementat în parteneriat cu municipalitatea Ruse, cod proiect ROBG-418

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea accesibilității și securității rutiere şi îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T.

Bugetul proiectului este de 6.326.447,21 euro, din care bugetul partenerului român este de 1.953.948,03 euro.

Perioadă de implementare: 15.08.2018 – 14.08.2021

 

 1. Îmbunătățirea nodurilor rutiere Giurgiu-Byala pentru o mai bună conectare la infrastructura TEN-T proiect implementat în parteneriat cu municipalitatea Byala, cod proiect ROBG-442

Obiectivul general al proiectului îl constituie reabilitarea DJ 412 A Adunaţii Copăceni – Dărăști  Vlașca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti.

Bugetul proiectului este de 7.974.947,04 euro, din care bugetul partenerului român este de 5.233.739,56 euro.

Perioadă de implementare: 22.08.2018 – 21.08.2021

 

Programul Transnațional Dunărea 2014-2020

 

 1. Economie Locală şi Conservarea Zonelor Naturale în Regiunea Dunării („Economy and Nature Conservation in the Danube Region” LENA -”, Cod: DTP1-1-189-2.2-LENA, Apelul 1, Axa prioritară 2 – Mediul şi o cultură responsabilă în regiunea Dunării, Obiectivul specific 2.2 – Utilizarea durabilă a patrimoniului, resurselor naturale şi culturale

Perioada de implementare: 01.01.2017 – 30.06.2019

Valoare UAT Judeţul Giurgiu: 91.927,05 euro

În perioada 28 – 30.01.2019 s-a desfăşurat evenimentul „Sesiuni de instruire pentru dezvoltarea afacerilor, atragerea de fonduri în domeniul pescuitului şi workshop pentru dezvoltarea reţelei transfrontaliere”.

 

         Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 -2020

 1. Dezvoltarea sistemului de management anticorupţie la nivelul judeţului Giurgiu – SisABC, cod SMIS 116685, Apel:CP1/2017 – Sprijinirea măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice locale din regiunile mai puţin dezvoltate, Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020

Perioada de implementare:  17.07.2018 – 16.10.2019

Valoare UAT Judeţul Giurgiu: 396.814,86 Lei

Urmează perioada de auditare și certificare pentru Standardul International ISO37001 Sisteme de Managment Anti Mită

 

Programul Operațional Regional 2014-2020

 

 1. Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populaţia din Regiunea Sud Muntenia prin dotarea cu aparatură de înaltă performanţă, Cod SMIS 125227, Apel: POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate, POR 2014 – 2020 – Contract de finanţare semnat în data de 18.12.2018

Perioada de implementare: 01.01.2014 – 30.11.2019. Proiectul  are ca obiectiv achiziţia de echipamente specific Sopitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.

Valoare UAT Judeţul Giurgiu: 395.385,50 lei

A fost depusă şi aprobată Cererea de rambursare nr. 1.

A fost primită suma de 256.832,52 lei.

 

 

 

The post Proiectele cu finanţare europeană rămân prioritare pentru Consiliul Judeţean appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Proiectele cu finanţare europeană rămân prioritare pentru Consiliul Judeţean

Comentarii

comentarii