www.huhurez.com/

Propunere pentru domnul col.(r) Tudor Marian, președintele Forumului SAOPSN, după intervenția la„ Ora Armatei”

 

Dezbatere Ora Armatei – col (r)Dan Anghel și col (r) Marian Tudor

Domnule col. Marian Tudor, președintele în funcție al Forumului, propunerea blogului de a introduce în Pl x199/2020  numai modificarea art. 60 din Legea nr.223/2017 nu schimbă cu absolut nimic algoritmul de calcul al pensiilor militare, păstrînd actualul algoritm reglementat de articolele 28-30 ți 108, inclusiv plafonul de 85% stabilit de OUG nr. 57/2015. Reintroduce doar actualizarea pensiilor militare, cu respectarea actualului algoritm de calcul. Restul propunerilor MApN și MAI sunt marginale sau inoportune. De ce nu il susțineți? Nu îl înțelegeți?

Aplicarea actualizării de la 01 01 2021 este cea mai bună etapizare a pocesului de înlăturare a inechităților, pentru că înlătură presiunea bugetară din anul 2023, când va trebui să fie  majorate dintr-o dată soldele de funcție la valorile pe care le vor avea atunci.

După actualizarea din 2021, un procent important de pensionari militari nu va primi nimic în plus la pensie, pentru că noul cuantum actualizat nu ar depăși încă actualul cuantum în plată mai avantajos. Nu ar fi, deci, un efort financiar prea mare pentru anul 2021. Ar fi un demers care în anul 2021 ar majora în special pensiile militare mici și mijlocii. Cei cu pensii mari, care se opun acestui demers, ar trebui să dea dovadă de mai multă înțelepciune. 

 

PROPUNERE A BLOGULUI PENTRU PL X 199/2020

„Articol unic.

Începând cu data de 01 01 2021, articolul 60 din Legea 223/2015 cu modificările ulterioare se modifică astfel:
Art. 60
(1 )Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează soldele de grad/soldele gradului profesional avute la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de muncă și soldele de funcție ale militarilor/salariile de funcție ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special în activitate, în procentele stabilite de articolele 29, 30 și 108, în funcție de vechimea valorificată în ultima decizie de pensie.
Actualizarea din anul 2021 va include si cresterile soldelor/salariilor de funcție și de grad din anii 2018-2020 prevăzute în articolul 38 și Anexa VI ale Legii nr. 153/2017 .

(2 )In anul în care pot fi aplicate atât prevederile art. 59 cât și cele ale alin.(1) din prezentul articol se aplică dispozițiile cele mai favorabile beneficiarilor, comparând valorile numerice ale indexării și actualizării dintr-un an.”


Articolul elimină implicit dispozițiile OUG 59/2017 și OUG nr. 114/2018