Şedinţă extraordinară de Consiliu Judeţean, vineri, 30 iunie

Consilierii judeţeni sunt convocaţi, vineri, 30 iunie, într-o şedinţă extraordinară ce are pe ordinea de zi 8 puncte. Printre acestea se află:

  • Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu  imobilul fost „CAP Gostinu” , situat în Comuna Gostinu,  compus din teren în suprafață de 53.165 mp și construcții aferente înscrise în CF nr.73/N
  • Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.101 din 7 iunie 2016 a Consiliului Județean Giurgiu, de aprobare a Monografiei Economico-Militare a judeţului Giurgiu, Ediția 2017, prin actualizare de date specifice
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi

–  Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Serviciului Public          Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bolintin Deal și            aprobarea arondării activităţii de evidenţă a persoanelor a comunelor        Cosoba, Grădinari, Joiţa şi Săbăreni la Serviciul Public Comunitar          Local de Evidenţă a Persoanelor Bolintin Deal

  •  Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.J. Giurgiu nr. 87/21.10.2016 privind achizitia de Servicii de consultanță, denumite în continuare servicii auxiliare achiziţiei, în vederea sprijinirii activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, precum şi pentru elaborarea documentelor/documentaţiilor necesare parcurgerii etapelor procesului de achiziţie publică, vizând toate etapele, de la planificarea/pregătirea procesului, organizarea/aplicarea procedurii de atribuire şi până la executarea/monitorizarea implementării contractului de achiziţie publică, inclusiv în raport cu activitatea comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor, în vederea atribuirii contractului de lucrări aferente obiectivului de investitii „Reabilitare şi modernizare traseu rutier Gogoşari – Giurgiu, L = 12,187 km, compus din DJ 504 A: Gogoşari – Drăghiceanu – Izvoru – DJ 504 – 9,087 km şi DJ 504 Giurgiu – Vieru:3,100 km”– rest de executat, cu modificarile ulterioare
  • Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcției  Judeţene de Dezvoltare Rurală și  Protecția Mediului Giurgiu.

 

M.B

 

 Sursa: giurgiu-acum.ro
Articol sursa: Şedinţă extraordinară de Consiliu Judeţean, vineri, 30 iunie