Fără categorie

”La ceasul stricat”: TURNUL

Monument unic în țară și devenit rar în Peninsula Balcanică, Turnul Ceasornicului din Giurgiu figurează și pe stema municipiului nostru, fiind considerat …