Fără categorie

Termen prelungit pentru dosarele cursanților din proiectul ”Instituții responsabile, eficiență managerială”

ANUNȚ DE RECRUTARE A GRUPULUI ȚINTĂ – CURSANȚI

privind participarea la cursul cu tema „Planificare strategică” în cadrul proiectului

“i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” cod MySMIS 135244 /cod SIPOCA 817

 

VARIANTA REVIZUITA PRIN CARE SE PRELUNGESTE TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE, CU MENTIUNEA CA AU RAMAS ACELEASI CONDITII DE ELIGIBILITATE/PARTICIPARE

 

 

Consiliul Județean (CJ) Giurgiu invită funcționarii publici çi personalul contractual, atât de conducere cât çi de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al CJ Giurgiu, al instituțiilor subordonate CJ Giurgiu și al următoarelor unități administrativ-teritoriale: Stănești, Stoenești, Daia, Toporu,Mihailesti. Calugareni să se înscrie la programul de formare „Planificare strategică”, derulat în cadrul proiectului “i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod MySMIS: 135244, Cod SIPOCA: 817, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Având în vedere regulile privind dubla finanțare sunt excluse în procedura de selecție persoanele care au participat, în ultimii 5 ani, la cursuri finanțate din fonduri EU sau naționale pe tematica planificării strategice.

Scopul proiectului: creşterea performanței administrației locale şi optimizarea proceselor administrative ale instituției şi adoptarea unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetațeni şi mediul de afaceri, prin implementarea unor sisteme informatice inovative.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • Imbunătățirea capacității de expertiză în domeniul planificării strategice a personalului din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, a instituțiilor subordonate şi a UAT urilor de pe raza județului pentru a putea participa în cadrul Grupurilor de lucru locale pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală
  • Imbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor de către personalul Consiliului Județean Giurgiu şi cei din instituțiile subordonate, după caz prin utilizarea în viitor a noilor instrumente implementate prin

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 3.742.337,23 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă a proiectului: 3.667.490,48 lei Durata proiectului este de 28 luni.

Cursul cu tema Planificare strategică ce se va desfasura in perioada 13.10.-16.10.2020 la Brasov urmărește îmbunătățirea capacității personalului din cadrul Consiliului Județean Giurgiu, a instituțiilor subordonate si a UAT-urilor de pe raza județului pentru a putea participa în cadrul Grupurilor de lucru locale pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală.

In ultima zi de curs cursanților li se vor aplica teste de verificare a cunostințelor.

In urma promovării acestor teste cursanților li se vor elibera certificate de participare emise de furnizorul de formare.

Nr de locuri:25 Rezerve: 5

Etapa I – Înscrierea posibililor participanți GT: 21/09/2020 – 05/10/2020, ora 12:00

 

Etapa II – Verificarea dosarelor de candidatură privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate:

05/10/2020

Etapa III – Selecția candidaților: 6/10/2020 Depunerea contestațiilor: 06/10/2020, ora 15.00 Soluționarea contestațiilor: 06/10/2020 – 07/10/2020 Transmiterea rezultatelor finale: 07/10/2020

 

 

 Asociatia Sanse Egale pentru Persoanele cu Nevoi Speciale

 

The post Termen prelungit pentru dosarele cursanților din proiectul ”Instituții responsabile, eficiență managerială” appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Termen prelungit pentru dosarele cursanților din proiectul ”Instituții responsabile, eficiență managerială”

Comentarii

comentarii