Fără categorie

Un nou centru de zi în județul Giurgiu

Întruniți, vineri, în ședință ordinară, consilierii județeni au aprobat, printre altele, un proiect ce vizează înființarea unui nou centru de zi în județul Giurgiu.

Este vorba despre un centru ce ar urma să funcționeze la Buturugeni, iar explicații despre această nouă inițiativă a Consiliului Județean apar în expunerea de motive ce însoțește proiectul de hotărâre:

”In cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, Măsura M 4/6B „Investiții în infrastructura socială”, DGASPC Giurgiu își propune accesarea de fonduri pentru implementarea proiectului „Centru de zi Buturugeni „. De această finantare poate beneficia DGASPC Giurgiu, in parteneriat cu UAT Buturugeni, care va pune la dispozitia solicitantului (DGASPC Giurgiu) terenul destinat înfiintarii acestui tip de serviciu social.

Bugetul estimativ al proiectului este de 622.722,00 lei.

Contributia proprie în proiect a DGASPC Giurgiu, este 0 (zero), cuantumul sprijinului nerambursabil reprezentand bugetul proiectului.

Proiectul își propune refacerea și dezvoltarea capacităților individuale și familiale ale categoriilor sociale aflate în dificultate, necesare depașirii situațiilor de dificultate prin forțe proprii.

Conform prevederilor ghidului solicitantului, Consiliul Județean Giurgiu trebuie să emită o hotărâre de consiliu care să cuprindă cel puțin următoarele:

-necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției;

-lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a

investiției;

-angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți;

-numărul de locuitori deserviți de proiect / utilizatori direcți;

-caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacități etc.);

-nominalizarea și delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relația cu AFIR în derularea proiectului;

-Angajamentul de asigurare a cofinanțarii, dacă este cazul;

-angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectelor care vizează infrastructura socială.

The post Un nou centru de zi în județul Giurgiu appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Un nou centru de zi în județul Giurgiu

Comentarii

comentarii