Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară face precizări în privința procedurilor de  achiziție publică …

Nouă comune din județul Giurgiu sunt incluse în procedura de licitație deschisă inițiată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară.  
De precizat că lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni și se desfășoară în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR).
ANCPI, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a publicat, în data de 3 august 2021, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1033469 – Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din 297 UAT-uri, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.
Procedura de achiziție publică se desfășoară pe loturi, fiecare comună reprezentând un lot. Suprafața totală estimată a comunelor aferente celor 297 de loturi este de 1.465.609 de hectare.
Procedura va fi finalizată cu încheierea unui  contract multianual/lot. Valoarea totală estimată este de 461.428.197,34 de lei (fără TVA).
Anunțul a fost publicat și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE). Astfel, la această procedură pot depune oferte toți operatorii economici din țară sau din străinătate care îndeplinesc cerințele solicitate de ANCPI. Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 13 septembrie 2021.
Proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” completează obiectivul Programului național de cadastru și carte funciară 2015 – 2023 (PNCCF) prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 de UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 de euro reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 de euro – cofinanțare de la bugetul de stat.
Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți găsi accesând
http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020.
Anexă: Lista celor nouă UAT-uri din județul Giurgiu pentru care au fost demarate procedurile de atribuire.
 Persoană de contact: Mirela Lorelai DOBRESCU Tel: 0721.245.244e-mail: mirela.dobrescu@ancpi.ro
 Lista UAT-urilor din județul Giurgiu pentru care au fost demarate procedurile de atribuire:

Nr. crt.
JUDEȚ
Denumire UAT
SUPRAFAȚĂ DE CONTRACTAT (ha)

1.
GIURGIU
CLEJANI
7703

2.
GIURGIU
COLIBASI
2728

3.
GIURGIU
GOSTINARI
3409

4.
GIURGIU
GRADINARI
3280

5.
GIURGIU
LETCA NOUA
8670

6.
GIURGIU
OINACU
3529

7.
GIURGIU
SINGURENI
5830

8.
GIURGIU
SLOBOZIA
5783

9.
GIURGIU
STANESTI
10035Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
Articol sursa: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară face precizări în privința procedurilor de  achiziție publică …

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.