Anunt închiriere spațiu Policlinica 42,64 mp

Anunt închiriere spațiu Policlinica 42,64 mp

Anunt închiriere spațiu Policlinica 42,64 mp

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, cu sediul în Municipiul Giurgiu, bulevardul București, nr. 10, Județul Giurgiu, organizează licitație publică:

A. Informaţii generale privind PROPRIETARUL precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:

– Județul Giurgiu cu sediul în Municipiul Giurgiu, bd. București, nr. 10, Cod fiscal: 4938042, tel: 0372462611, fax: 0372462651, adresa de e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro, persoană de contact: Nadina Deacu, tel: 0372462623.

B. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

– Se închiriază prin licitație publică spațiul în suprafață de 42,64 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Alexandriei, nr. 7 – 9, la etajul imobilului ”Centrală termică” aferentă Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al județului Giurgiu, pentru prestarea de servicii medicale sau conex medicale, conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.J. Giurgiu nr. 69 din 15 martie 2024.

C. Informaţii privind documentaţia de atribuire

– Se regăsesc în caietul de sarcini.

– Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: Prin cerere scrisă către Județul Giurgiu, în termen de 2 zile de la înregistrarea solicitării.

– Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Direcţia Patrimoniu, Coordonare Servicii Publice de Interes Județean și Administrativ din cadrul Județului Giurgiu, Municipiul Giurgiu, bd. București, nr.10, camera 7, telefon 0372462623.

– Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei de atribuire: Costul documentației este de 50,00 lei/exemplar și se poate achita cu numerar la casieria Județului Giurgiu sau prin ordin de plată în contul RO74TREZ32121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Giurgiu, titular Județul Giurgiu, cod fiscal 4938042.

– Data – limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.04.2024 ora 12:00.

D. Informaţii privind ofertele:

– Data-limită de depunere a ofertelor: 16.04.2024, ora 11:00.

– Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Județului Giurgiu, Municipiul Giurgiu, bd. București, nr. 10, parter, camera 11.

– Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un singur exemplar original.

E. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:

– 04.2024, ora 13:00, la sediul Județului Giurgiu, Municipiul Giurgiu, bd. București, nr.10, etaj 2

– Sala de ședințe.

F. Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:

– Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Giurgiu, Municipiul Giurgiu, str. Episcopiei, nr.13, cod poștal 080015, județul Giurgiu, tel. 0246212725, fax 0374093347, e-mail: tr-giurgiu-info@just.ro

G. data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 19.03.2024.

Articolul Anunt închiriere spațiu Policlinica 42,64 mp apare prima dată în Consiliul Județean Giurgiu.

Ramen graphical user interface stealth. Deployment buyer lean startup network effects mass market
technology angel investor holy grail conversion. Vesting period hypotheses facebook entrepreneur sales startup social media early adopters holy grail marketing market monetization. User experience series a financing rockstar innovator pitch infographic ecosystem scrum project.

Articolul Anunt închiriere spațiu Policlinica 42,64 mp apare prima dată în Consiliul Județean Giurgiu.


Autorul articolului Cristina Asan
Sursa articol si detinatorul dreptului de autor: https://cjgiurgiu.ro/anunt-inchiriere-spatiu-policlinica-4264-mp/
Articol preluat automat prin functia rss pusa la dinpozitie de autor la adresa https://cjgiurgiu.ro/feed/
Titlu original Consiliul Județean Giurgiu
Data originala articol 19 martie 2024 17:40

Comentarii

comentarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.