Autoritățile locale vor putea decide să acorde ajutoare de urgență, în anumite situații

Primarii vor putea acorda acorda ajutoare de urgență, în bani sau în natură, celor care se află în situații de necesitate cauzate de epidemii, calamități naturale, incendii, accidente, precum şi pentru alte situații deosebite determinate de starea de sănătate ori de alte cauze care pot conduce la apariția sau sporirea riscului de excluziune socială.

Primăriile vor plăti și ajutoare de înmormântare
Mai mult, pe lângă prevederile de mai sus, legea va permite autorităților locale să acorde ajutoare de urgență inclusiv în caz de deces, în țară sau în străinătate. InÎn cazul decesului cuiva dintr-o familie care deja beneficiază de ajutor social, primarii vor putea dispune și acordarea unui ajutor reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea.

Acesta se va acorda unei singure persoane, care poate fi soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, persoana care dovedești că a suportat cheltuielile cu înmormântarea.

Cum vor fi acordate ajutoarele
Acordarea ajutoarelor de urgență va avea la bază, potrivit proiectului de lege amintit, cererea şi declarația pe propria răspundere a unui membru de familie sau a persoanei singure. În aceste cazuri, înainte de acordare, se vor efectua anchete sociale care să certifice existența situațiilor de necesitate ori, după caz, a situațiilor deosebite.

Cuantumul acestor ajutoare vor fi stabilite prin hotărâre de consiliu local, iar fondurile necesare pentru plata lor vor fi suportate din bugetul de local. Aceasta va cuprinde și procedura sau condițiile în care vor fi acordate ajutoarele de urgență. Conform propunerii legislative, ajutoarele nu vor fi impozitate şi nu se vor lua în considerare la stabilirea altor drepturi de asistența socială acordate de la bugetul de local. După ce actul normativ va fi publicat în Monitorul Oficial, Guvernul va trebui să modifice, potrivit prevederilor proiectului, la propunerea Ministerului Muncii, și normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

(Jurnal)

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
Articol sursa: Autoritățile locale vor putea decide să acorde ajutoare de urgență, în anumite situații

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.