Consiliul Județean a decis: centrul de la Tântava, reorganizat

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tântava prin reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tântava

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU,

Având în vedere Referatul de aprobare nr.5706 din 6 mai 2020 al Preşedintelui, VlZlll Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, Avizul Comisiei învățământ, sănătate, cultură și protecție socială, Raportul de specialitate nr.5707 din 6 mai 2020 a1 Direcției Juridice și Administrație Publică și adresele nr. 62225 din 1 octombrie 2019 și nr.27350 din 4 mai 2020 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu;

Văzând prevederile art.51 a1in.(6) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, art. 25 din Metodologia de reorganizare a centrelor rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap, aprobată prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 877/2018 și Avizul conform nr.11151/ANDPDCA/DPDD/MI din 14 mai 2020 a1 Autoritații Naționale pentru Persoanele cu Handicap și prevederile Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului Județean Giurgiu;

Ținând cont de prevederile art.173 a1in.(2) 1it.b) și a1in.(5) 1it.b) și a1 art.178 a1in.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.182 a1in.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. — Se înființează Centrul de Abilitare și Reabilitare Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tăntava prin reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tântava, fară personalitate juridiă, cu o capacitate de 48 locuri, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

Art.2. — Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a1 Centrului de Abilitare și Reabilitare Pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tântava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. — Începând cu data prezentei Hotărârea nr.45 din 08.02.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a1 serviciului social cu cazare „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Tântava” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a Consiliului Județean Giurgiu iși încetează aplicabilitatea.

Art.4. — Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu.

 

 

 

PREȘEDINTE,

 

Marian Mina

 

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Nina Carmen Crișu

The post Consiliul Județean a decis: centrul de la Tântava, reorganizat appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Consiliul Județean a decis: centrul de la Tântava, reorganizat

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.