Consiliul Judeţean pune în aplicare o sentinţă definitivă a instanţelor

Printre subiectele dezbătute în cea mai recentă şedinţă a Consiliului Judeţean s-a numărat şi punerea în aplicare a unei sentinţe judecătoreşti.

Detalii despre acest subiect apar în referatul de specialitate ce însoţeşte proiectul de hotărâre:

„Prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.14 din 15 ìulie 2016 a fost aprobată atribuirea in gestiune delegatä a servieiilor de transport public local in cadrul Programului Județean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 — 2019 şi eliberarea lirențelor de traseu. Licențele de traseu au fost eliberate de către Agenția ARR Giurgiu în luna august 2016.

Prin acțiunea ce a format dosarul nr.1054/122/2017, S.C C&I GRLJP INTERNATIONAL SRL a solicitat instanței de judecată anularea licențelor de traseu pentru traseele 6, 21 și 25, valabile pentni perioada 2016 – 2019 și emiterea altor licențc cu valabilitate 2014 – 2019.

Prin Sentința civilä nr.178/2018/CAF din 17 aprilie 2018, pronunțată de Tribunalul Giurgiu în dosarul nr.1054/122/2017, definitivă prin Decizia nr.720 din 3 octombrie 2019 a Curt,ii de Ape1 București, Secția a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal instanța de judecatä ”Anuleazä licențele de traseu emise de ARR Giurgiu seria LT nr.0225610/19.10.2016 pentru traseul 21, seria LT nr.0225617/21.10.2016 pentru traseul 25 și seria LT nr.0225627/21.10.2016 pentru traseul 6.”. De asemenea, obligä Consiliul Județean Giurgiu și Autoritatea Rutieră Românã — Agenția Giurgiu ”să emitã în favoarea reclamantei noi licențe de traseul pentru traseele de mai sus, avãnd valabilitate pentru Programul Județean de Transport persoane prin curse regulate 2014 — 2019.”

Ținând cont de faptul cã la data de 3 octombrie 2019, sentința Tribunalului Giurgiu a rămas definitivä, precum și de prevederile art.24 a1in.(1) din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ care dispun că ”Dacă in urma admiterii acțiunii autoritatea publică este obligată să incheie, sä inlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un alt înscris sau sä efectueze anumite operațiuni administrative, executarea hotärârii definitive se face de bunăvoie in termenul prevãzut în cuprinsul acesteia, iar in lipsa unui astfel de termen, in termen de eel mult 30 de zile de la data rämânerii definitive a hotärârii.” este necesarä adoptarea unei hotărâri prin care sä fie pusă în aplicare sentința definitivã, in sensul aprobärii emiterii licențelor de traseu pentru cele trei trasee in cauză.

Menționăm cä, potrivit art.17 a1in.(1) lit.p) din Legea nr.92/2007 a servìciilor de transport public local (forma în vigoare la data pronunțñrii sentinței), consiliul județean ”aprobñ atribuirea licențelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate sau a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, după caz.”, operațiune administrativă prealabilă emiterii efective a eliberärii de cätre ARR a licenței.”

The post Consiliul Judeţean pune în aplicare o sentinţă definitivă a instanţelor appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Consiliul Judeţean pune în aplicare o sentinţă definitivă a instanţelor

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.