Curtea de Conturi tot nu realizează că pct.1/iii din Decizia nr.4/2020 este ilegală și vatămă drepturile pensionarilor militari

 

Curtea de Conturi a trimis Intâmăinare la recursurile în dosarul nr. 4241/2/2020 formulate de intervenientii Budeanu Viorel și Pălăgheanu Stelian, cerând respingerea lor, fără să observe că în privința intervenientului Budeanu Viorel Curtea de Apel București nici nu s-a pronunțat.  

Superficialitatea celor care au întocmit Intâmpinarea este vizibilă fie și pentru motivul că se confundă în preambul și în cuprinsul documentului CPS a MApN cu CPS a MAI.

In esență, cei doi recurenți au solicitat în interesul lor și al tuturor pensionarilor militari anularea pct.3/iii din Decizia nr.4/2010 pentru că este contrar prevederilor 30 și 59 din Legea nr. 223/2010.  Menținerea lui și de către instanța de contencios administrativ ar vătăma grav dreptul tuturor pensionarilor de a beneficia de indexarea anuală a pensiilor militare ca măsură de menținere a puterii de cumpărare a pensiei față de evoluția procesului inflaționist.

Admiterea intervențiilor având ca obiect anularea doar a pct.1/iii din Decizia nr.4/020 a Curții de Conturi ar fi o garanție că în judecarea pe fond a cauzei se asigură deplin principiul contradictorialității, în condițiile în care cererile reclamantei CPS a MApN nu sunt suficient de clare, cu referire la această plafonare ilegală a indexării pensiilor militare.

Intreaga Intâmpinare a Curții de Conturi poate fi citită AICI

Sursa: huhurez
Articol sursa: Curtea de Conturi tot nu realizează că pct.1/iii din Decizia nr.4/2020 este ilegală și vatămă drepturile pensionarilor militari

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.