Final oficial de mandat pentru Mihnea Boerescu. Colegii săi constată asta în şedinţa de luni

Luni, 19 martie, consilierii judeţeni se întrunesc în şedinţă ordinară, o şedinţă în care, la începutul dezbaterilor, va fi supus votului un proiect de hotărâre privind “constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Boerescu Mihnea Mihai, membru al Partidului Național Liberal  şi declarării vacante a locului ocupat de acesta”.

Reamintim că alesul liberal este cercetat pentru cămătărie şi a demisonat din funcţia de consilier judeţean.

Revenind la şedinţa de luni, iată care este ordinea de zi completă:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice extraordinare din data de 14 februarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu

2. Expunerea de motive 2613 din 02 martie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul constatator nr.2614 din 02 martie 2018 al Secretarului județului şi Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Boerescu Mihnea Mihai, membru al Partidului Național Liberal  şi declarării vacante a locului ocupat de acesta

3. Expunerea de motive nr.2440 din 26 februarie 2018, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiţii, referatul nr.2441 din 26 februarie 2018 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.5 din 18 ianuarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu

4. Expunerea de motive nr.2449 din 27 februarie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiţii, referatul nr.2450 din 27 februarie 2018 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Orasul Bolintin-Vale în vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 și străzii Republicii (DC 133) cu DJ601, km 16+727, oraș Bolintin-Vale, județ Giurgiu”

5. Expunerea de motive nr.2451 din 27 februarie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiţii, referatul nr.2452 din 27 februarie 2018 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Joița în vederea realizării lucrării „Covor bituminos pe DJ 601 A Limită judet Ilfov – Bâcu; Joița – Cosoba km 11+500-14+400; km 19+100-21+200; 5,00 km”

6. Expunerea de motive nr.2964 din 12 martie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul nr.2965 din 12 martie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere și dotare Unitate Primire Urgențe – Spitalul Județean de Urgență Giurgiu”

7. Expunerea de motive nr.2832 din 7 martie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.2833 din 7 martie 2018 al Direcţiei economice și investiții şi Proiect de hotărâre privind aprobarea resurselor financiare necesare punerii în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu, pentru realizarea unor activități de prevenire a criminalității la nivelul județului Giurgiu

8. Expunerea de motive nr.2390 din 26 februarie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.2391 din 26 februarie 2018 al Compartimentului control intern și managementul calității şi Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 000 lei pentru finanţarea unor cheltuieli aferente programului de promovare a activităţilor de prevenire şi combatere a corupţiei

9. Expunerea de motive nr.2812 din 07 martie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.2813 din 07 martie 2018 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu

10. Expunerea de motive nr.2847 din 08 martie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.2848 din 08 martie 2018 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu

11. Expunerea de motive nr.2970 din 12 martie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, raportul Comisie pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, referatul nr.2971 din 12 martie 2018 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 9 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu

12. Expunerea de motive nr.2321 din 22 februarie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.2322 din 22 februarie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 27,67 mp, la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Str.1 Decembrie 1918, nr.83, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu

13. Expunerea de motive nr.2744 din 06 martie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.2745 din 06 martie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru un număr de 3 autoturiste din dotarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu

14. Expunerea de motive nr.2319 din 22 februarie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, referatul nr.2320 din 22 februarie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informației şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi drumului județean DJ411 (zona Iepurești-Stâlpu-Bulbucata)

15. Planul strategic pentru anul 2018 cu privire la prioritățile în asigurarea siguranței persoanei și ordinii publice

 

 

The post Final oficial de mandat pentru Mihnea Boerescu. Colegii săi constată asta în şedinţa de luni appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Final oficial de mandat pentru Mihnea Boerescu. Colegii săi constată asta în şedinţa de luni

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.