In anul 2015, MApN se lăuda că a propus majorarea pensiilor militare cu 5% pentru anul 2016

Traducerea textului art. 59 din Legea nr. 223/2015, comparativ cu textul comunicatului MApN din 10 12 2015 și cu textul art. 14 din OUG nr. 57/2015 este următorul:
Conform art. 59 din legea care nici nu intrase in vigoare, pensiile militare se indexează anual cu rata medie a inflației cunoscute la începutul anului.
Conform Comunicatului nr. 259/ 10 12 2015, MApN propune pentru anul 2016 o derogare de la  regula stabilită în art. 59,  astfel încât   majorarea pensiei militare, similar cu majorarea valorii punctului de pensie pentru civili, să se efectueze cu un procent superior ratei inflației aplicabile indexării pensiilor militare în anul 2016.
Formularea  a fost păstrată și în textul art. 14 al OUG 57/20172016 cu 5%”.
Oricum, intenția propunerii ministerului și a dispoziției din ordonanță 57/2015, explicită în Nota de fundamentare,  a fost ca numai în anul 2016 majorarea să se face cu un procent mai mare decât rata inflației, în restul anilor urmând să se revină la regula stabilită în art. 59.

Extras din Nota de fundamentare a art. 14 din OUG nr. 57/2015
„Se prevede majorarea punctului de pensie cu 5%, superioară creșterii rezultate din aplicarea prevederilor Legii privind sistemul unitar de pensii publice nr. 263/2010 (4,31%). Se are în vedere faptul că în perioada 2011-2012 nu s-a aplicat majorarea punctului de pensie, iar în anul 2016 se încearcă o îndreptare parțială a acestui fapt. Pentru un tratament nediscriminatoriu, se propune ca aceeași majorare de 5% să se aplice și pensiilor militare de stat. „

La 01 01 2017 conform OUG nr. 99/2016 pensiile militare s-au indexat din nou, dar nu prin derogare ci chiar  conform regulei din art. 59, respectiv cu 5,25%, indicele de inflație cunoscut la începutul anului 2017.
Conform explicației imberbe a juristilor, care au mințit sute de instanțe, în Întâmpinări,  și pe ministrul Ciucă, în răspunsul la interpelarea parlamentarului Dumitru Lupescu, că majorarea  ar fi fost aplicabilă doar în anul 2016, ar fi trebuit ca încă de la 01 01 2017 Casele Sectoriale de Pensii să elimine indexarea de 5% din 2016, iar indexarea de 5,25% s-o aplice la valoarea pensiei de la începutul anului 2016.
Oricine poate verifica pe cupoanele de pensie că a primit indexarea de 5% aferentă anului 2016 până la emiterea deciziei de actualizare potrivit majorării soldei de funcție cu 15% de la 30 06 2017, conform Legii nr. 152/2015.
De asemenea, zeci de mii de pensionari care au rămas în plată cu cuantumul vechi, mai mare decât cuantumul recalculat/actualizat potrivit L 233/2015 primesc și astăzi indexarea de 5% aferentă anului 2016.
După actualizarea din 30 06 2017, majorarea de 5% lipseste doar din pensiile deschise în anul 2016 și din pensiile recalculate la 01 01 2016 potrivit L 223/2015 modificată prin OUG 57/2015, care au primit un cuantum recalculat mai mare decât cel în plată la 31 12 2015.

Se vede fractura de logică a decidenților din anul 2017, alții probabil decât cei care au formulat propunerea  de majorare din anul 2015. 
Au greșit actualizarea din anul 2017 și, în fața valului de contestații, în loc să repare greșeala, s-au apucat să interpreteze textul, punând accentul pe prepoziția în, care precede anul 2016,  pentru a concluziona greșit că derogarea s-ar referi la restrângerea perioadei  de aplicare a majorării doar la anul 2016 și nu la valoarea diferită, mai mare, decât indicele ratei inflației comunicate de INS, pentru a nu intra în coliziune cu regula din art 59.

Mulțumiri userului @marian care mi-a semnalat Comunicatul de mai jos.Nr. 259 10.12.2015
La propunerea Ministerului Apărării Naţionale, Guvernul României a aprobat miercuri, 9 decembrie, prin Ordonanţa de Urgenţă privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, prin derogare de la prevederile art. 59 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, ca în anul 2016 pensiile militare de stat să se majoreze cu 5 procente.

Astfel, se asigură pensionarilor militari un tratament echitabil şi nediscriminatoriu în relaţia cu cei din sistemul unitar de pensii publice, prin indexarea pensiilor cu acelaşi procent.

Biroul de PresăSursa: huhurez
Articol sursa: In anul 2015, MApN se lăuda că a propus majorarea pensiilor militare cu 5% pentru anul 2016

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.