www.huhurez.com/

In atenția celor care doresc să formuleze intervenții principale la CA București… în contenciosul administrativ dintre Casele Sectoriale de Pensii și Curtea de Conturi.

Intreaga decizia nr.4/2020 a Curții de Conturi poate fi citită AICI

Potrivit art. 62 din NCPCivilă,  

(2) Cererea(intervenție principală) poate fi făcută numai în fața primei instanțe, înainte de închiderea dezbaterilor în fond.

Deocamdată este pe rolul CA București Dosarul nr. 4241/2/2020  prin care CPS a MApN a contestat Decizia nr. 4/2020  a Curții de Conturi care  instituia obligația Casei de a menține indexarea din anul 2016 în cuantumul actualizat în anul 2017 ca urmare a  majorării soldelor de funcție cu 15%, dar numai în limitele plafonului de 85% instituit de art. 30 din Legea nr. 223/2015.

Potrivit articolului 61 din ncp civilă și a deciziilor ICCJ: 

Pentru admisibilitatea cererii de intervenție principală se impune îndeplinirea cumulativă a trei condiții: 

-intervenientul să aibă interes; ( să fi fost pensionar al CPS a MApN la data de 30 06 2017)

-să pretindă, pentru sine un drept-cel dedus judecății sau în strânsă legătură cu dreptul dedus judecății; ( să fi fost prejudiciat prin neincluderea indexării de 5% din anul 2016 în cuantumul rezultat după actualizarea din anul 2017)

-să fi formulat în prealabil cerere de revizuire sau de contestație la CPS a MApN privind aplicarea greșită  a art. 60 din L 223/2015 în decizia de actualizare din anul 2017.

Aceleași condiții trebuie să le îndeplinească și militarii din MAI pentru a formula cerere de intervenție în dosarul pe care CPS a MAI urmează să-l deschidă la aceeși Curte de Apel.

O situație mai specială o au pensionarii CPS a SRI ca urmare a înțelegerii dintre Casa Sectorială și Curtea de Conturi de a se acorda indexarea din 2016, dar numai celor care sunt sub plafonul procentului de vechime de 85%, plafon instituit de OUG nr. 57/2015 prin modificarea art. 30 din L 223/2015.

Atât cei care au primit decizii de revizuire, cca 500 pensionari SRI, cât și cei care nu au primit decizii de revizuire, dar erau îndreptățiți, pot să formuleze acțiuni  directe impotriva SRI și Curții de Conturi pentru că prin ințelegerea lor au fost prejudiciați în acordarea  totală sau parțială a indexării din anul 2016, prin interpretarea greșită a articolelor 30, 59 și 60 din Legea 223/2015. Tot ei pot formula și cereri de intervenție în conflictul de contencios administrativ dintre Curtea de Conturi și celelalte 2 case sectoriale, în care să pretindă pentru sine dreptul neacordat prin decizia de actualizare din anul 2017 sau prin decizia de revizuire emisâ în urma înțelegerii dintre Casa de Pensii și Curte de Conturi, sens în care un capăt de cerere al cererii de intervenție este cel de introducere în cauză și a CPS a SRI.

In cererile de intervenție se cere , în scopul valorificării integrale a indexării din anul 2016 în cuantimul actualizat la 30 07 2017, admiterea principiilor i și iale art. 1 din din Decizia nr. 4/2020 a Curții de Conturi și respingerea principiului iii din aceeași decizie, cerere adaptată coespunzător formulării deciziei pentru CPS a MAI .

Motivarea cererilor de admitere a principiilor 1/i și 1/ii

Aplicarea articolelor 59( indexarea) si 60(actualizarea)  la cuantumul pensiei militare de la începutul unui an poate naște următoarele situații juridice:

1. Intr-un an nu se aplică nici indexarea( coeficientul inflației este negativ) nici actualizarea( nu a avut loc majorări de solde de gard sau funcție pentru activi ori actualizarea nu este permisă). In acest caz cuantumul pensiei militare rămâne neschimbat tot cursul anului. A fost cazul anului 2018, aflat sub incidența OUG nr. 59/2017.

2. Intr-un an se aplică la începutul anului doar indexarea. Cuantumul indexat al pensiei militare râmâne în plată tot cursul anului  deoarece în acel an nu a avut loc nicio majorare de soldă de grad sau funcție. Cuantumul râmâne nemodificat până la următoarea indexare sau actualizare. Aceasta a fost situația din anul 2016 când cuantumul în plată, ulterior recalculat, de la începutul anului s-a majorat cu 5% potrivit OUG nr. 57/2015. S-a întâlnit și în anii 2019 și 2020, aflați, de asemenea , sub incidența OUG 59/2017. 

3. Intr-un an se aplică numai actualizarea cuantumului existent la începutul anului, dar de la data intrării în vigoare a legii de majorare a soldelor pentru activi. In acel an nu a avut loc indexare deoarece indicele de inflație a fost negativ. In acest caz, cuantumul pensiei militare  se majorează numai prin actualizare. Actualizarea se aplică elementelor salariale ale bazei de calcul, rezultând un cuantum actualizat din cresterea bazei de calcul, la care se adaugă alte drepturi de pensie care nu se calculează din baza de  actualizare, cum ar fi sporul OMM și indexări anterioare.

4. Intr-un an sunt posibile si indexări de la începutul anului( indicele de inflație a fost pozitiv), dar și actualizarea, pentru că, pe parcursul anului, a avut loc o majorare de solda de grad sau funcție. Aceasta este situatia juridică reglmentată de fostul articol 60  alin (3), întâlnită în anul 2017 . In acest caz cuantumul existent la începutul anului se indexează cu procentul comunicat de INS și se plătește așa până la data actualizării.

De la data actualizării, spunea art. 60 alin (3), se plătește ori cuantumul exitent la data actualizării, deci cuantumul de  începutul anului, dar indexat, ori același cuantum de la începutul anului , dar actualizat, care este mai mare dintre ele. 

Altfel spus, actualizarea majorează doar componenta cuantumului în plată rezultată din baza de calcul, fără să elimine alte părți al acestui cuantum în plată , cum ar fi indexările anterioare. 

Când creșterea prin actualizare este mai mică decât cresterea prin indexare a aceluiași cuantum de la începutul anului se pierde actualizarea.

Când creșterea cuantumului de la începutul anului prin indexare este mai mică decât creșterea prin actuazare se pierde indexarea. 

Cuantumul rezultat din actualizarea bazei de calcul(art. 60 alin.(1) trebuie completat cu elementele componente ale cuantumului în plată la începutul anului, pentru a fi comparat cu cuantumul în plată la data actualizării. 

Este întemeiată  concluzia  Curții de Conturi în puntul 1/ii  al Deciziei nr. 4/20120 potrivit căreia, începând cu data de 30 06 2017, pensiile militare care cad sub incidenta art. 60  trebuie să aibă în componența lor majorarea de 5% acordată în anul 2016, la care se adaugă fie indexarea de 5,25% acordată în anul 2017, fie actualizarea cu 15% a soldei de funcție, acordată la 30 06 2017.

Motivarea cererii de respingere a principiului 1/iii

(in curs de redactare)
Sursa: huhurez
Articol sursa: In atenția celor care doresc să formuleze intervenții principale la CA București… în contenciosul administrativ dintre Casele Sectoriale de Pensii și Curtea de Conturi.

Comentarii

comentarii