Noi dotări pentru ISU Giurgiu

Un alt proiect de hotărâre dezbătut şi aprobat de consilierii judeţeni în şedinţa din 25 octombrie are ca subiect  dotarea ISU Vlaşca.

Potrivit expunerii de motive ce a însoţit proiectul de hotărâre, Consiliul Judeţean Giurgiu, în calitate de beneficiar lider, implementează proiectul ”lnvestiții pentru o zonă sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse”, finanțat in cadrul Programului Interreg V-A România-Dulgaria 2014-2020, Axa Priorităţi 3 – „O regiune sigură”.

Proiectul se implementează in parteneriat cu Direcția Generală de Apărare împotriva Incendiilor și Protecție Civilă Sofia, în calitate de Beneficial 2.

Prin acest proiect se prevede realizarea unei investiții cu denumirea ”Bază tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență”, care cuprinde:

-spații pentru gararea tehnicii de intervenție, atelier de revizii si reparații,

-atelier mecanic,

-atelier tinichigerie,

-magazii pentru piese auto si pentru materiale destinate stingerii incendiilor,

-magazie pentru aparate de aer comprimat,

-camera de încărcare a buteliilor cu aer comprimat,

-sala de pregătire a servanților,

-sala de pregătire a paramedicilor,

-punct de antrenament in care este amplasat un labirint de simulate a condițiilor reale de salvare a victimelor din spații afectate de incendiu.

 

Studiul de fezabilitate al investitiei a fost elaborat de catre S.C. Ideea Proiect S.R.L. în anul 2015 și a stat la baza obținerii finanțării in cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020.Pentru continuarea implementării proiectului a fost necesară actualizarea studiului de fezabilitate, anterior inițierii procedurii de achiziție publică pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor, conform prevederilor legale.

 

Necesitatea promovarii investiției

Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Vlașca” al judeţului Giurgiu nu dispune de spații care să asigure păstrarea in condiții optime a autospecialelor si nici nu dispune de un atelier de întreținere și reparații dotat corespunzator, prin care să se asigure menținerea în stare bună de funcționare a autospecialelor de intervenții din dotare.

Repararea autovehiculelor este necesara pentru restabilirea, in eel mai scurt timp, a stării tehnice a autovehiculelor defecte sau accidentate, la nivelul condițiilor tehnice stabilite pentru repararea sau înlocuirea agregatelor, ansamblurilor, subansamblurilor și pieselor defecte cu altele noi sau reparate.

Realizarea obiectivului va conduce la reducerea timpilor de răspuns in situații de urgență, creșterea duratei de viață a autospecialelor de intervenții, reducerea cheltuielilor cu întreținerea și reparația autospecialelor etc.

The post Noi dotări pentru ISU Giurgiu appeared first on Stiri Giurgiu | Cotidian local de informatie si atitudine.Sursa: stirigiurgiu.ro
Articol sursa: Noi dotări pentru ISU Giurgiu

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.