Noile reguli aplicate în școli, la reluarea cursurilor din clasele terminale

Un ordin comun al miniștrilor Sănătății și Educației le-a cerut școlilor să stabilească procedurile prin care trebuie să asigure un set minim de condiții de siguranță sanitară pentru pregătirea elevilor de clasele a VIII-a și a XII-a și înscrierea lor la evaluarea națională și Bacalaureat.
Școlile vor trebui să asigure luarea temperaturii elevilor
Noile reguli sunt prevăzute la articolul 9 al ordinului semnat de Monica Anisie și Nelu Tătaru.
”Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, în termen de 5 zile de la publicarea prezentului ordin, vor elabora și vor aproba o procedură proprie, prin care stabilesc modalitățile de desfășurarea activităților de pregătirea sesiunilor de examen, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția unității de învățământ, asigurându-se e că:
a)la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37 °C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pentru aga durata desfășurării activităților;
b) în situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea ta de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului și conduitei de tratament;
c) participarea elevilor la activitățile de pregătire va fi decisă de părinții acestora după evaluarea încadrării în grupele de risc a elevilor sau membrilor familiilor acestora persoane care suferă de afecțiuni cronice sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani;
d) elevii prevăzuți la literele b) și c) vor beneficia de o formă de pregătire alternativă online sau prin asigurarea de resurse educaționale;
e) parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică;
f) elevii vor fi însoțiți de către un cadru didactic de la accesului în unitatea de învățământ până în sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire;
g) la intrarea în unitatea de învățământ vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.
h) în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenirea infectării cu Sars-Cov-2;
i)intrările și ieșirile precum și sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă și alte încăperi, sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
j) unitatea de învățământ asigură săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate permanent;
k) elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască de protecție pe toată durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau săpun;
l) coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare și sălile de clasă mobilier și pardoseală vor fi dezinfectate regulat cu substanțe biocide pe bază de clor sau alcool, în mod obligatoriu între schimburi dacă este cazul și la finalizarea programului;
 m) în sălile de clasă activitățile se vor desfășura cu maximum 10 elevi, situați la circa 2 m distanță unul de altul, care vor purta mască pe tot parcursul desfășurării activităților din unitatea de învățământ;
 n) în perioada 2-12 iunie, durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu și de 2 ore pentru elevii de gimnaziu. În situația unităților de învățământ care vor realiza activitățile de pregătirea în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un interval de două ore pentru dezinfectarea igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră;
o) în perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic;
 p) grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților;
 q) colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învățământ;
 r) la sfârșitul activităților, elevii vor primit câte o mască nouă pentru deplasarea către domiciliu.”
Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat un set de măsuri de relaxare care vor fi aplicate din 15 mai, după ridicarea stării de urgență.
Una dintre măsuri este că la activitățile de pregătire este interzisă participarea elevilor și a personalului didactic sau auxiliar care suferă de afecțiuni cronice, locuiesc împreună cu persoane ce suferă de astfel de afecțiuni sau persoane cu vârsta de peste 65 de ani. Însă prin noul ordin se renunță la această restricție.
 
(Jurnal)
 

Sursa: jurnalgiurgiuvean.ro
Articol sursa: Noile reguli aplicate în școli, la reluarea cursurilor din clasele terminale

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.