Poliția Locală Giurgiu are, din nou, personalitate juridică

Ieri, 7 ianuarie, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local Giurgiu, pe ordinea de zi s-a aflat o informare referitoare la Hotărârea de Consiliu prin care Poliția Locală a trecut în aparatul propriu al primarului. Horărârea a fost atacată în instanță de prefectul județului, așa că, până la aflarea sentinței definitive și irevocabile, hotărârea se suspendă și se revine la forma inițială, aceea în care Poliția Locală are personalitate juridică.

Iată însă care sunt motivele pentru care prefectura a atacat în contencios administrativ, hotărarea de consiliu prin care s-a dispus desființarea Direcției Poliției Locale, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului Local și înființarea aceleiași direcții în cadrul aparatului de specialitate al primarului, fără personalitate juridică:

La data de 28.08.2019, Consiliul Local al municipiului Giurgiu a adoptat hotărârea prin care a a probat reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale Direcției de Evidență a Persoanelor.
Procedând la verificarea legalității hotărârii astfel adoptate, în conformitate cu art. 255 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, s-a constatat că acest act administrativ a fost adoptat fără a fi respectate prevederile legale referitoare la înființarea Direcției Poliției Locale (art. 4 din Legea nr. 155.2010), reorganizarea unei autorități/instituții publice (art. 518 din Codul administrativ), precum și cu privire la stabilirea numărului de posturi (OUG nr. 63/2010, cu modificările și completările ulterioare).
Așa cum se poate observa, nicidecum nu este vorba de o reorganizare a aparatului de specialitate al primarului; de fapt, prin hotărârea în cauză, deși nu s-a înscris în mod clar, s-a dispus desființarea Direcției Poliției Locale, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului local, și înființarea aceleași Direcții în cadrul aparatului de specialitate al primarului, fără personalitate juridică.
Prin hotărârea din 28.08.2019, Consiliul local nu a dispus desființarea Direcției Poliției Locale, cu personalitate juridică, din subordinea Consiliului local, cum era firesc, ci a aprobat reorganizarea aparatului de specialitate fără ca anterior să fi fost adoptată vreo hotărâre referitoare la reorganizarea și funcționarea Direcției Poliției Locale, ca un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului și fără a avea aprobat un nou Regulament de organizare și funcționare în temeiul art. 3 din HG 1322/2010. În fapt, prin acest act administrativ, întregul personal al Direcției Poliției Locale a fost preluat în aparatul de specialitate al primarului fără ca, prin hotărâre, dă se fi dispus desființarea acestei Direcții.
Din referatul de aprobare al proiectului de hotărâre rezultă că, de fapt, reorganizarea a avut loc asupra Direcției și nicidecum asupra aparatului de specialitate.
Totodată, în conformitate cu prevederile legale, reorganizarea activității autorității sau instituției publice ar putea avea loc în situații temeinic justificate, ori singurul motiv al reorganizării înscris în referatul de aprobare a fost ”o mai bună coordonare a activității Direcției Poliție Locală”.
De asemenea, se constată că numărul de posturi stabilit prin Hotărârea Consiliului Local pentru Direcția Poliție Locală este cu mult mai mare decât cel stabilit prin Ordin de prefect (82, față de 68 stabilite prin Ordin de prefect). Poliție Locală, alții în cadrul altor Direcții (Direcția juridică, Direcția economică etc.), fără ca aceștia să aibă vreo posibilitate de a opta asupr

Nu în ultimul rând, se poate constata în mod indubitabil că nici unui funcționar public din cadrul Direcției Poliție Locală nu i s-a dat dreptul de a uza de dreptul său la carieră; practic, prin desființarea Direcției Poliție Locală, cu personalitate juridică, întregul personal al Direcției a fost preluat în cadrul aparatului de specialitate al primarului, unii funcționari publici în cadrul Direcțieia locului de muncă.” – a precizat prefectul județului, Aneta Matei.Sursa:
http://giurgiu-tribune.ro/
Articol sursa: Poliția Locală Giurgiu are, din nou, personalitate juridică

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.