Proiectul Ordonanței de austeritate bugetară pentru anul 2021 este publicată pe site-ul M.Finanțe.

Proiectul de ordonanță este publicat pe site-ul Ministerul de Finanțe și cei care doresc 

să-l citească o pot face AICI

(3) Prin derogare de la alin. (5) al art. 73^1 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021 pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei. 
(4) Prin derogare de la alin. (5) al art. 6 din Legea nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României, cu completările ulterioare, în anul 2021 pensiile de serviciu și pensiile de urmaş stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei. 
(5) Prin derogare de la alin. (10) al art. 51 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021 pensiile de serviciu stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei. 
(6) Prin derogare de la alin. (6) al art. 49 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu completările ulterioare, în anul 2021 indemnizatiile pentru limită de vârstă stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei. 

(7) Prin derogare de la art. 59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021 pensiile militare de stat stabilite în condiţiile legii nu se actualizează cu rata medie anuală a inflaţiei. 

Art. IX · La articolul 1 din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr, 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările si completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
„(2) Instituţiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat.” 
…………………………………..
Art. XXV – Prevederile art. XV din prezenta ordonanță de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021. Dispozițiile art. XIV din prezenta ordonanță de urgență transpun prevederile Directivei (UE) 2020/2020 a Consiliului din 7 decembrie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile temporare privind taxa pe valoarea adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva Covid-19 şi dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro aferente, ca răspuns la pandemia de COVID-19. 
Dispoziţiile art. XV pct. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă transpun prevederile Directivei (UE) 2020/1756 a Consiliului din 20 noiembrie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce priveşte identificarea persoanelor impozabile în Irlanda de Nord. 
PRIM-MINISTRU 
FLORIN-VASILE CITU Sursa: huhurez
Articol sursa: Proiectul Ordonanței de austeritate bugetară pentru anul 2021 este publicată pe site-ul M.Finanțe.

Comentarii

comentarii

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.