1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail. Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, şos.Bucureşti nr. 49-51, tel.0246 / 213627 / 215631, fax.0246 / 215405, email primarie@primariagiurgiu.ro, cod fiscal R4852455. 2.Informaţii privind intentia municipiului Giurgiu de a contracta un creditCiteste pe larg