PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare Pentru Persoane Adulte cu dizabilități Oinacu prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu   CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU, Avănd în vedere Referatul de aprobare al Președintelui, Avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, Avizul Comisiei învățământ,Citeste pe larg