Universitatea Naţională de Arte „George Enescu” din Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: laborant – croitorie: nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diplomă dc licență în domeniul de specialitate în domeniul arte vizuale – una din specializărileCiteste pe larg