Nouă comune din județul Giurgiu sunt incluse în procedura de licitație deschisă inițiată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) pentru achiziționarea serviciilor de înregistrare sistematică a proprietăților în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară. De precizat că lucrările de cadastru general sunt gratuite pentru cetățeni șiCiteste pe larg

În materialul publicat cu puțin timp în urmă, directorul instituției, Ilie Vasile ne vorbea despre Cadrul general al Programului de Înregistrare Sistematică în vederea înscrierii imobilelor din întreg județul, în Cartea Funciară. Domnia sa se plângea, așa cum sugerează și titlul acestui articol, că ANCPI întâmpină mari dificultăți în realizarea CadastruluiCiteste pe larg

Una din marile probleme ale județului nostru pare să fie realizarea Planului Cadastral General, după cum ne mărturisea directorul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) Giurgiu, Ilie Vasile. Acesta ne spunea că în Programul de Înregistrare sistematică în vederea înscrierii Gratuite, în Cartea Funciară a imobilelor din județulCiteste pe larg