În scopul prevenirii răspândirii noului tip de coronavirus (COVID 19), începând cu data de 14 decembrie 2020, prin dispoziția primarului, se stabilește programul de relații cu publicul al angajaților din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului municipiului Giurgiu, după cum urmează: – Luni, miercuri și vineri, în intervalul orar 09:00-13:00,Citeste pe larg

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate a1 Consiliului Județean Giurgiu   CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU, Având în vedere Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Giurgiu înregistrat la nr. 9358 din 21 iulie 2020, Avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice șiCiteste pe larg